Fundacja Orange podsumowuje debatę – „Dziecko. Prawa. Podmiotowość” i przedstawia listę rekomendacji

– Godność nie jest prawem, jest wartością ponad prawną, trzeba ją stawiać wyżej niż same prawa. Konwencja o prawach dziecka to obowiązek nas dorosłych wobec dzieci. Jeśli mamy upominać się o prawa dziecka zacznijmy od edukacji – mówił Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka podczas eksperckiej dyskusji, w której poruszana była problematyka podmiotowości i praw dziecka, wyzwań związanych z nimi w 2023 roku w Polsce oraz polityk ochrony dzieci i higieny cyfrowej. Debatę zorganizowała Fundacja Orange.

– Kluczowa jest edukacja dorosłych – aby mieli odwagę towarzyszyć dziecku w świecie internetu i próbować zrozumieć co ono w nim robi. Tylko wtedy dorosły ma szansę zareagować i zapewnić dziecku bezpieczeństwo – tłumaczyła Marta Skierkowska, psycholożka, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

– Edukacja ma kluczową rolę w ochronie praw dziecka. Warto przygotować najmłodszych do świadomego życia w społeczeństwie informacyjnym. Od września Fundacja Orange ruszy z programem dla przedszkoli, który wesprze też rodziców i nauczycieli – poinformował dr Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Zarządu Fundacji Orange.

Prawa dziecka przysługują najmłodszym bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie. Jak podkreślano ważne jest zadbanie o poszanowanie tych praw także w środowisku cyfrowym, które jest dziś integralną częścią świata dzieci i młodzieży.

O tym, jak to robić z uważnością rozmawiali eksperci zaproszeni przez Fundację Orange do debaty pt. „Dziecko. Prawa. Podmiotowość”.

W dyskusji udział wzięli: dr Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, założyciel Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Marta Skierkowska, psycholożka, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dr Grzegorz Stunża, Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Magdalena Bigaj, Prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa oraz przedstawicielki Fundacji Orange : Małgorzata Kowalewska i Antonina Bojanowska. Debatę poprowadził Konrad Ciesiołkiewicz.

Uczestnicy dyskusji zgadzali się że nie da się wspierać najmłodszych bez bardzo poważanego potraktowania podmiotowości i praw dziecka – jako człowieka i obywatela – w każdym miejscu i w każdym środowisku.

Z praw dziecka wynikają powinności dorosłych. Eksperci zastanawiali się jakie stają się te powinności, biorąc pod uwagę rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływ mediów cyfrowych na młodych, szanse i zagrożenia.

Dyskutanci rozmawiali m.in. o roli edukacji medialnej, politykach ochrony praw dziecka, higienie cyfrowej, budowaniu cyfrowego obywatelstwa zamiast cyfrowego konsumpcjonizmu.

W czasie spotkania nakreślone zostały największe wyzwania i rekomendacje w zakresie podmiotowości i praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w edukacji przedszkolnej.

Z debaty wyłonił się katalog postulatów:

>> Włączenie dzieci do cyfrowej rzeczywistości. Siła partycypacji polega na kompetencjach dzieci w podejmowaniu decyzji i wyborach.

>> Obowiązkowe standardy ochrony dzieci, ich bezpieczeństwa i dobrostanu.

>> Regulaminy serwisów społecznościowych pisane językiem prostym i zrozumiałym dla dzieci.

>> Objęcie edukacją tych, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci, czyli dorosłych.

>> Edukacja dziecka oparta na partnerskiej relacji, zrozumieniu i podmiotowości.

>> Edukacja rodziców – kompetencje wychowawcze są kluczowe.

Fundacja Orange zapowiedziała, że od września ruszymy z programem edukacyjnym MegaMisja dla Przedszkoli, aby przygotować najmłodszych do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, empatyczny i dbając o swój dobrostan.

„Chcemy przygotować przedszkolaki do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, uważny i dbając o swój dobrostan. Scenariusze zajęć pozwolą nauczycielkom i nauczycielom porozmawiać z dziećmi m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, zdrowia, dbania o równowagę w codziennych aktywnościach, weryfikowania informacji i odróżniania ich od reklamy czy opinii. Wiele materiałów podejmie temat empatii, wyrażania emocji, zaufania, czy poszanowania różnorodności i odporności na oceny” – czytamy m.in. w komunikacie.

Więcej na ten temat na stronie Fundacji Orange tutaj

(GN)

Fot: Fundacja Orange

28 lutego Fundacja Orange organizuje dyskusję ekspercką na temat praw dzieci

Sprawdzian dla dorosłych. Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Jak wspierać podmiotowość i prawa dziecka dzisiaj?