GiS opublikował zalecenia dla uczelni ws. koronawirusa. „Nie ma uzasadnienia dla odwoływania wykładów”

Zawieszenie podróży studentów, kadry akademickiej oraz pracowników uczelni do krajów z utrzymującą się transmisją koronawirusa – to jedno z zaleceń przygotowanych dla uczelni przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Zalecenia dla uczelni wyższych zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej swoje rekomendacje dla szkół opublikowało MEN.

MEN chce, by szkoły wzięły na siebie profilaktykę koronawirusa

„Nie ma powodu, żeby zawieszać zajęcia w szkołach”. Szef MEN reaguje na pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

GIS zaleca czasowe zawieszenie wymiany osobowej z partnerami z ośrodków akademickich zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu, Korei Południowej, Iranie, Japonii lub we Włoszech oraz ograniczenie, do niezbędnego minimum, współpracy międzynarodowej.

W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym GIS rekomenduje, aby władze uczelni uznawały nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych za usprawiedliwioną. W przypadku pracowników uczelni stosuje się interpretację zgodną z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla odwoływania, a priori, zajęć dydaktycznych, w tym wykładów. W sytuacji planowanych przez uczelnie medyczne zajęć klinicznych na oddziałach zakaźnych zaleca się podejście indywidualne, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej – od organizowania zajęć w innych niż założono placówkach, do czasowego odwołania zajęć na oddziałach zakaźnych, z przesunięciem ich na inny termin. Podejście indywidualne zaleca się także odnośnie zajęć klinicznych w innych obszarach jak np. stomatologia, czy anestezjologia” – czytamy w komunikacie GIS opublikowanym na stronie MNiSW.

GIS odniósł się również w komunikacie do organizacji imprez masowych i innych organizowanych wydarzeń. „Aktualnie, poza przypadkami podejrzenia zakażenia, brak jest wskazań do ograniczania funkcjonowania społeczności akademickiej w kampusach uczelnianych, domach studenta, stołówkach, klubach i innych obiektach uczelnianych” – podkreślono. GIS zaznaczył, że w razie wątpliwości co do organizacji wydarzeń i imprez zaleca zasięgnięcie opinii wojewody.

Więcej można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: Gis.gov.pl