GUS o inflacji. W marcu padł kolejny, smutny rekord. Nauczycielskie pensje topnieją z miesiąca na miesiąc

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że każdy nauczyciel straci w tym roku w efekcie drożyzny co najmniej jedną pensję. Rząd niestety nie zaproponował żadnych rozwiązań, które pozwoliłyby choćby zrekompensować nauczycielom największą od ponad 20 lat inflację

Z opublikowanych dziś danych GUS wynika, że w ciągu roku najbardziej skoczyły w górę koszty transportu, bo aż o 24 proc. To szczególnie uderzy w nauczycieli dojeżdżających do pracy oraz tych, którzy muszą przemieszczać się pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, by uzupełnić etat.

Drugim najbardziej dotkliwym wydatkiem w nauczycielskim budżecie okazały się koszty użytkowania mieszkania i nośniki energii – tu inflacja roczna wyniosła 17 proc.

Żywność podrożała o 9,2 proc., napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – o 5,3 proc., odzież i obuwie – o 3,3 proc., wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – o 7,8 proc., koszty ochrony zdrowia – o 7 proc., łączność – 3 proc., rekreacja i kultura – o 7,4 proc., a edukacja – o 6 proc.

Z produktów żywnościowych najbardziej zdrożała mąka, bo aż o 19,4 proc. Ryż jest droższy o 9 proc., pieczywo – o 17,7 proc., makaron – o 5,9 proc., mięso – o 9,7 proc., ryby – o 11,5 proc., mleko, sery i jaja – o 9 proc., oleje i tłuszcze – o 24,8 proc., owoce – o 7,3 proc., warzywa – o 9,9 proc., cukier – o 24,2 proc., napoje bezalkoholowe – o 5,4 proc., kawa – o 9,3 proc., a herbata – o 4,8 proc.

Książki kosztują o 5,9 proc. więcej, gazety i czasopisma – o 3 proc., artykuły piśmienne – o 11,2 proc., a koszty turystyki zorganizowanej – o 12,9 proc.

Wartość nauczycielskiego wynagrodzenia maleje dosłownie z miesiąca na miesiąc. Według GUS, ceny towarów i usług w marcu br. w porównaniu z lutym br. poszły w górę aż o 3,3 proc.

Zarobki nauczycieli, a płaca minimalna. „Tak wygląda podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela w praktyce”

„W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,5 proc.), mieszkania (o 2,6%), żywności (o 2,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,60 p. proc., 0,68 p. proc., 0,57 p. proc. i 0,16 p. proc.” – czytamy w analizie GUS.

W opublikowanej niedawno opinii do projektu rozporządzenia MEiN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ZNP podkreślił, że oferowana nauczycielom podwyżka w wysokości 4,4 proc. od 1 maja br. tak naprawdę oznacza średnioroczny wzrost wynagrodzeń na poziomie jedynie 2,93 proc. A jeśli weźmie się pod uwagę inflację, to „nastąpi faktyczna obniżka wynagrodzeń nauczycieli o 7,87 proc.”.

ZNP: Podwyżka 4,4 proc. od 1 maja tak naprawdę oznacza spadek realnych wynagrodzeń o 7,87 proc.

Związek walczy o tegoroczną podwyżkę w wysokości 20 proc. Taki właśnie wskaźnik wzrostu płac udało się zaproponować w poprawce Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela.

ZNP w Senacie: Nauczycielskie wynagrodzenia powinny wzrosnąć o 20 proc.

(PS, GN)