GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w 2022 roku. Płace w górnictwie wystrzeliły, w edukacji szorowały po dnie

Przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku w gospodarce narodowej wzrosło i wyniosło 6346,15 zł. To o 11,7 proc. więcej niż w porównaniu z poprzednim rokiem – podał GUS.  Ale o ile w górnictwie płace przez rok urosły o 22,6 proc., o tyle w edukacji tylko o 5,9 proc. Są też dane z pierwszego kwartału bieżącego roku. (aktualizacja)

Ze wstępnych danych GUS-u wynika, iż średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. było o 11,7 proc. wyższe niż w roku poprzednim i wynosiło 6346,15 zł.

Z danych można wyczytać również, jakie są najlepiej i najgorzej płatne zawody w Polsce oraz którzy pracownicy otrzymali najwyższe, a którzy najniższe podwyżki w minionym roku.

Najwyższe miesięczne zarobki otrzymywali pracownicy z branży „górnictwo i wydobywanie”. W ich przypadku średnia płaca wynosiła 11 101,46 zł brutto miesięcznie (ok. 7 898,30 zł „na rękę”). To wzrost o 11,6 proc. w stosunku do 2021 r.  Drugie miejsce pod względem przeciętnej płacy odnotował sektora „informacja i komunikacja” – 10 970 zł brutto miesięcznie, czyli o 11,8 proc. więcej niż przed rokiem.  Najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD to 4127,68 zł (ok. 3144,21 zł netto) w branży oznaczonej jako „zakwaterowanie i gastronomia”.

Średnie wynagrodzenie w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” w 2022 roku było wyższe rok do roku aż o… 22,6 proc.  W najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o podwyżki, znaleźli się pracownicy… sektora edukacji.

Średnie wynagrodzenie brutto w przypadku pracowników oświaty wzrosło jedynie o… 5,9 proc. Oznacza to, że realna płaca w przypadku analizowanej branży spadła niemal o 10 proc. (dokładnie o 8,5 proc.).

GUS podał, że według danych wstępnych w 2022 r. średnie zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11 mln etatów. W porównaniu do poprzedniego roku było to więcej o 1,4 proc. Natomiast w grudniu 2022 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto, pobierało 402,6 tys. zatrudnionych osób.

Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosło 7124,26 złotych brutto. Taki odczyt oznacza wzrost w porównaniu od I kw. 2022 r. o 14,3 procent. Jednak podwyżki zostały „zjedzone” przez inflację, ponieważ realna wartość „średniej krajowej” spadła w porównaniu do 2022 roku.

Najwyższy nominalny wzrost odnotowano w sekcji „transport i gospodarka magazynowa” (o 22,4 proc.), natomiast najniższy w sekcji „budownictwo” (o 7,6 proc.).

Więcej w komunikacie GUS tutaj.

(GN)

GUS: W 2022 r. wynagrodzenia najwolniej rosły w edukacji

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 12 proc. Nauczycielskie zarobki stoją w miejscu