Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 12 proc. Nauczycielskie zarobki stoją w miejscu

7430,06 zł brutto – tyle wyniosło w kwietniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W ciągu roku przeciętna płaca wzrosła o 12,1 proc. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego to obecnie 4550 zł brutto.

Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tempo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 12,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r., – jest nieco niższe od inflacji, która w kwietniu br. wyniosła 14,7 proc.

W czasie, gdy wynagrodzenia w gospodarce rosną, płace w szkole praktycznie zatrzymały się w miejscu. Przypomnijmy, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi od 1 stycznia br. 3690 zł, mianowanego – 3890 zł, a dyplomowanego – 4550 zł.

Rozporządzenie płacowe opublikowane w “Dzienniku Ustaw”

Stawki te nijak mają się do zarobków innych grup zawodowych. Zbliżone są natomiast do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia wynosi 3490 zł, a od lipca będzie to już 3600 zł.

Aby zrekompensować nauczycielom szalejącą drożyznę ZNP – przy pomocy klubów opozycyjnych – złożył pod koniec marca br. w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakładający od lipca br. wzrost o 20 proc. zapisanych w ustawie wskaźników określających wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wynagrodzenie nauczycieli w górę o 20 proc. Opozycja wspólnie poparła projekt ZNP (aktualizacja)

Przedstawiciele ZNP złożyli natomiast dziś w Sejmie petycję w sprawie pilnego procedowania wspomnianej ustawy.

Zgodnie z projektem, średnie wynagrodzenie wynosiłoby w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 5733,43 zł, tj. o 955,57 zł więcej od stawek ministerialnych
* nauczyciela mianowanego – 6848,26 zł, tj. o 1114,83 zł więcej
* nauczyciela dyplomowanego – 8759,41 zł, tj. o 1433,36 zł więcej

Jakie podwyżki dla urzędnika w MEiN, a jakie dla nauczyciela w szkole? Szokujące dane

Natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mogłoby wynieść w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 4414 zł, czyli o 990 zł więcej w porównaniu z obecnymi stawkami (i o 724 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym)
* nauczyciela mianowanego – 4656 zł, czyli o 1059 zł więcej w porównaniu z obecnymi stawkami (i o 766 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym)
* nauczyciela dyplomowanego – 5430 zł, czyli o 1206 zł więcej w porównaniu z obecnymi stawkami (i o 880 zł więcej niż w rozporządzeniu płacowym).

Minister Maląg spokojna o pensje w oświacie: „Moje koleżanki nauczycielki nie narzekają”

W listopadzie 2021 r. ZNP skierował natomiast do Sejmu obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Związek chce systemowo rozwiązać problem podwyżek w oświacie. Zapisany w ustawie mechanizm zagwarantuje, że wynagrodzenia nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach w całym kraju będą powiązane z przeciętnymi zarobkami w gospodarce narodowej. Chodzi o to, by płace w oświacie rosły proporcjonalnie do wzrostu zarobków w innych branżach.

Wyższe pensje nauczycieli – obywatelska inicjatywa ustawodawcza wraz z podpisami trafi dziś do Sejmu!

(PS, GN)