GUS: Spada liczba wypadków w pracy. A jak to wygląda w edukacji?

„W 2022 r. zgłoszono 66606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 3,2 proc. mniej niż w 2021 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4,66” – podał GUS.

„Najwięcej poszkodowanych odnotowano w wypadkach przy pracy z innym skutkiem – 66061 (spadek w porównaniu z 2021 r. o 3,1 proc.). Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 180 osób, a w wypadkach ciężkich 365 osób (odpowiednio spadek o 17,4 proc. i o 2,4 proc.)” – poinformowano.

Najwięcej wypadków odnotowano w województwie śląskim. Tam współczynnik wypadkowości wyniósł 5,89 proc. Niewiele lepiej było  warmińsko-mazurskim (5,86) oraz zachodniopomorskim (5,71). Najniższy wskaźnik odnotowano w województwie mazowieckim (3,44). Niewiele więcej wypadków odnotowano w województwie małopolskim (wskaźnik 3,46).

Jakie branże są najbardziej niebezpieczne? „W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (14,78), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (12,13) oraz przetwórstwo przemysłowe (7,68), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,78), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (1,10) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,21)” – wyjaśnił GUS.

Niemal co trzeci wypadek (32,1 proc.) był spowodowany zderzeniem z nieruchomym obiektem lub uderzeniem w niego. Co piąte zdarzenie było wynikiem uderzenia przez obiekt w ruchu. Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym odpowiadał za 17,9 proc. wypadków. Najwięcej zdarzeń było spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem pracownika (61,1 proc.).

GUS zastrzegł, że dane zaprezentowane w opracowaniu mają charakter wstępny. Dane ostateczne, obejmujące okres całego 2022 r., dostępne będą w publikacji, która ukaże się w listopadzie 2023 r.

(GN)

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 218 ofiar w Polsce w 2021 roku

SIP-owiec pracuje społecznie, ale jego praca wymaga dużego poświęcenia i pochłania wiele czasu