Inflacja nadal wysoka. Realne dochody polskich rodzin poszły w dół

W maju 2023 r. drożyzna nadal uderzała w m.in. nauczycielskie portfele. Według Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w stosunku do maja ub.r. wyniosła 13 proc. GUS przyznał, że realne dochody polskich rodzin spadły

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0 proc. (wskaźnik cen 113,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0)” – czytamy w komunikacie GUS.

Ceny żywności poszły w górę o 18,9 proc., a nośników energii – o 20,4 proc. Staniały za to paliwa – o 9,5 proc.

Jednocześnie GUS opublikował informację na temat sytuacji gospodarstw domowych w 2022 r. Realne dochody polskich rodzin w ubiegłym roku niestety spadły.

„W 2022 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych, pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, realnie pogorszyła się, co wynika z wysokiego poziomu inflacji” – czytamy w raporcie.

Wprawdzie dochody w przeliczeniu na jedną osobę wzrosły o 11,4 proc. do 2250 zł, ale realnie – w zderzeniu z inflacją – były niższe o 2,6 proc. w porównaniu z 2021 r. „Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2022 r. wartość 1475 zł i były wyższe nominalnie o 15,2 proc., a realnie o 0,7 proc. od wydatków z 2021 r. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1420 zł i były wyższe nominalnie o 14,9 proc., a realnie o 0,4 proc. w stosunku do 2021 r.” – podkreślił GUS.

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym przeciętnego gospodarstwa domowego wzrósł z 63,4 proc. w 2021 r. do 65,6 proc. w 2022 r.

Wszystko to odbiło się m.in. na spożyciu żywności. Z powodu drożyzny polskie rodziny stać na coraz mniej.

„W 2022 r. nastąpił spadek spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Najwyższy spadek dotyczył: ryb i owoców morza (o 11,1 proc.), owoców (o 6,8 proc.) oraz tłuszczów zwierzęcych (o 5,4 proc., w tym masła o 9,7 proc.). Największy wzrost spożycia odnotowano w przypadku makaronu i produktów makaronowych (o 5,0 proc.), tłuszczów roślinnych (o 4,8 proc.), a także cukru oraz wędlin i innych przetworów mięsnych (po 2,7 proc.). Na spadek poziomu spożycia żywności mógł mieć wpływ wzrost o 15,6 proc. wydatków na gastronomię w stosunku do 2021 r. oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych” – czytamy w raporcie.

„Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w 2022 r. pogorszyła się we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych z wyjątkiem rolników, wśród których ocena ta nieznacznie poprawiła się” – zauważyli autorzy raportu.

Według danych GUS, w 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto najbardziej wzrosło w transporcie i górnictwie, a najmniej – w edukacji.

GUS: W 2022 r. wynagrodzenia najwolniej rosły w edukacji

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2023 r. wyniosło 7508,23 zł. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego to obecnie 4550 zł brutto.

GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce. Pensje w oświacie daleko w tyle

22 maja 2023 roku ZNP złożył w Sejmie petycję do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Uchwalenie projektu pozwoliłoby podnieść płace nauczycieli o 20 proc.

ZNP złoży w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek dla nauczycieli

Minister Maląg: “Płaca minimalna w 2024 roku wyniesie powyżej 4,2 tys. zł”. Co z wynagrodzeniami nauczycieli?

(PS, GN)