Jest porozumienie polityczne. Unia Europejska ogłosi rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Komisja, Rada i Parlament Europejski chcą uhonorować młodych ludzi, ogłaszając rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Instytucje wstępnie porozumiały się już w tej sprawie. Działania w ramach ERM 2022 można śledzić m.in. poprzez Europejski Portal Młodzieżowy.

– W ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 będziemy pomagać młodym Europejczykom w obronie i promowaniu wolności, wartości, możliwości i solidarności – komentował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży organizowane będą konferencje, rozmaite imprezy, a także kampanie informacyjne i promocyjne. Działania w poszczególnych państwach koordynować będą koordynatorzy krajowi.

15 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja Europejska zaproponuje ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży.

Następnie Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu projekt stosownej decyzji. Aby decyzja ta mogła zostać formalnie przyjęta wstępne porozumienie między Radą a Parlamentem Europejskim musi jeszcze zostać zatwierdzone przez obie instytucje.

„Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży” – czytamy w komunikacie KE.

Inicjatywy realizowane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży otrzymają wsparcie w wysokości 8 mln euro z Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Finansowanie to będzie pochodzić z dodatkowych środków na 2022 r. przydzielonych przez władzę budżetową na Europejski Rok Młodzieży.

Znaczny wkład w realizację celów i działań tego Europejskiego Roku wniosą również inne programy i instrumenty unijne. Młodzi Europejczycy otrzymają wiele możliwości zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w ich rozwoju zawodowym, a także uczestniczenia jako obywatele w kształtowaniu przyszłości Europy.

Inauguracja Europejskiego Roku Młodzieży ma nastąpić w styczniu, podczas prezydencji francuskiej. Pełny program działań i dalsze informacje będą dostępne na Portalu Młodzieżowym.

Do końca 2023 r. Komisja przedłoży sprawozdanie na temat realizacji, wyników i ogólnej oceny inicjatyw. Zostaną w nim również przedstawione propozycje dotyczące dalszych wspólnych działań na rzecz młodzieży, które umocnią dorobek Europejskiego Roku.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Unia Europejska przeznaczy 1,7 mld euro na międzynarodową współpracę na rzecz edukacji

Erasmus+ przyjęty przez Parlament Europejski. Można już ubiegać się o środki z programu