„Jeszcze chandra czy już depresja – jak zapobiec skutkom pandemii?” Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu WspieraMY

Pod koniec wakacji, gdy zbliża się rok szkolny u dzieci i nastolatków mocno nasilają się niepokój, lęk i napięcie. Emocje te bardzo wyraźnie wybrzmiewają podczas rozmów z pracownikami telefonu zaufania 116 111 prowadzonego przez naszą Fundację – mówi Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, partnera merytorycznego projektu WspieraMY. – Dzieci w tym czasie szczególnie potrzebują akceptacji, zrozumienia i wsparcia. Dlatego ważne jest, żeby w domu miały przestrzeń na dzielenie się trudnościami – przestrzeń na rozmowę i bliską relację z rodzicem czy opiekunem. Szkolenia w ramach projektu WspieraMY mogą być dla rodziców doskonałym źródłem informacji na temat tego, jak wspierać dziecko i jak z nim rozmawiać, a gdy zaistnieje taka potrzeba, gdzie udać się po specjalistyczną pomoc – dodaje Włodarczyk.

W ramach projektu doświadczeni praktycy, edukatorzy Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus przygotowali 6 bezpłatnych szkoleń w formie materiałów wideo. Cyklicznie zostaną one udostępnione do szerokiego grona odbiorców na stronie projektu: wspieramyrelacje.pl. 

Tematyka szkoleń dla nauczycieli obejmie m.in.: komunikację budującą relację z uczniem, organizację lekcji wspierającej ucznia, depresję – jak ją odróżnić od zwykłego przygnębienia i skutecznie pomóc uczniowi.

Według raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej wśród uczniów dominują negatywne odczucia związane z powrotem do edukacji stacjonarnej: aż 71 proc. z nich czuje stres, 43 proc. niepewność, a 42 proc. strach.

Raport CEO wykazał również, że dla większości nauczycieli (74 proc. ankietowanych) najważniejszym priorytetem po powrocie do nauki stacjonarnej jest odbudowa relacji z uczniami i między nimi. Dbałość o relacje, wzmacnianie odporności psychicznej i zagwarantowanie fachowej pomocy wychowawczo-psychologicznej są więc dzisiaj kluczowe.

„Rodzice oglądając szkolenia, dowiedzą się m.in:  co często powoduje strach u dzieci i młodzieży, jak zadbać o odporność psychiczną,  jak zbudować dom, który będzie bezpieczną bazą pełną akceptacji, zrozumienia i miłości” – czytamy w komunikacie prasowym.

Tematyka szkoleń dla nauczycieli obejmie m.in.: komunikację budującą relację z uczniem, organizację lekcji wspierającej ucznia, depresję – jak ją odróżnić od zwykłego przygnębienia i skutecznie pomóc uczniowi.

„Dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zostali już przeszkoleni przez librusowych ekspertów podczas 10 szkoleń live, które odbyły się w sierpniu i na początku września. Materiał z kursu można zobaczyć na stronie projektu wspieramyrelacje.pl. Zainteresowani mogą także skorzystać z obszernej Bazy Wiedzy, w której znajdują się materiały do pobrania – 16 scenariuszy lekcji, 19 plakatów, infografik i list, 5 eksperckich artykułów oraz prezentacje do wykorzystania podczas spotkań dyrektora szkoły z nauczycielami lub rodzicami” – informują pomysłodawcy.

(GN)

Renata Szredzińska z FDDS: Może są mniejsze i słabsze, ale mają takie samo prawo do bezpieczeństwa i szacunku