„Jutro w Szkole. Szkoła Jutra”. Konferencja online zorganizowana przez Fundację Orange już za nami

Jak przekuć doświadczenie zdalnego nauczania w sukces szkoły? Jak tworzyć edukację w świecie pełnym nowych technologii? Dyskutowali o tym w czwartek 15 października eksperci i ekspertki ds edukacji i rozwijania cyfrowych kompetencji podczas konferencji online „Jutro w szkole. Szkoła Jutra” zorganizowanej przez Fundację Orange. Głos Nauczycielski był patronem medialnym wydarzenia.

– Pandemia COVID-19 pokazała, że w edukacji nie możemy obejść się bez technologii. Ważne są kompetencje, zaprzyjaźnianie dzieci z cyfrowym światem, wspieranie nauczycieli w poznawaniu go i nabieraniu w nim większej swobody. A w czasach kryzysowych – również powszechny dostęp do internetu i przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu  – mówił Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Pełni pasji, pomysłów i wiary w edukację. Tacy są eksperci i ekspertki, których udało nam się zgromadzić na Jutro w…

Opublikowany przez Fundacja Orange Piątek, 16 października 2020

 

Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki badania: „Zdalna edukacja — gdzie byliśmy, dokąd idziemy?” Wynika z nich, że 87 proc. nauczycieli musiało samodzielnie opanować obsługę narzędzi do prowadzenia lekcji online. Prawie 60 proc. rodziców dobrze oceniło przygotowanie szkół do tych warunków, ale i dzieci, i nauczyciele tęsknili za bezpośrednim kontaktem. Raport z badań przygotowali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg we współpracy z Fundacją Orange.

Projektem badawczym objęci zostali nauczyciele, uczniowie i rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Badanie trwało od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku, było w pełni anonimowe, jednakże zastosowane narzędzie pozwoliło porównać odpowiedzi respondentów w obrębie danej szkoły.

Kiedy planowaliśmy pracę nad książką z wynikami badania zdalnej edukacji, nie wiedzieliśmy czy w momencie wydania będzie…

Opublikowany przez Fundacja Dbam o Mój Zasięg Czwartek, 15 października 2020

 

Podczas konferencji odbyła się debata ekspercka o kompetencjach przyszłości potrzebnych nie tylko w zdalnym nauczaniu pod hasłem: „Jakie będzie jutro w szkole? W drugim panelu rozmawiano o tym, jaka będzie szkoła jutra, czyli o szkole marzeń. W dyskusji wzięły udział m.in: Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019, Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017 oraz Ewa Radanowicz wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku w 2011 roku.

Konferencję  poprowadzili Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna  i Radosław Brzózka, dziennikarz naukowy. Zapis konferencji można znaleźć na stronie http://www.jutrowszkole.pl/. Raport: “Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy?” jest do pobrania tutaj. Więcej o wydarzeniu będzie można przeczytać w najnowszym numerze Głosu Nauczycielskiego.

(JK, GN)

Badanie: Zdalne nauczanie oczami nauczycieli, uczniów i rodziców. „Pogorszenie relacji i samopoczucia, zmęczenie cyfrowe”

Szkoły sprostały wyzwaniu zorganizowania i prowadzenia zdalnej edukacji. Wyniki badania wśród dyrektorów