Badanie: Zdalne nauczanie oczami nauczycieli, uczniów i rodziców. „Pogorszenie relacji i samopoczucia, zmęczenie cyfrowe”

Prawie 60 proc. rodziców dobrze oceniło przygotowanie nauczycieli i szkół do prowadzenia zdalnego nauczania. Nieco gorzej swoje przygotowanie ocenili nauczyciele – 45 proc. przyznało, że są przygotowani w stopniu małym i umiarkowanym, a 40 proc. w stopniu co najmniej dużym do kształcenia na odległość – wynika z badania Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange pt „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, z którego pełen raport ukaże się na początku roku szkolnego 2020/2021.

Według ponad połowy nauczycieli materiał omawiany podczas zdalnej edukacji należałoby powtórzyć. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mówią też o pogorszeniu relacji i samopoczucia w porównaniu do czasu sprzed epidemii.

❗️PREMIEROWE WYNIKI BADANIA ZDALNEJ EDUKACJI❗️▶️ Spadek samopoczucia uczniów, rodziców i nauczycieli i tęsknota za…

Opublikowany przez Fundacja Dbam o Mój Zasięg Czwartek, 25 czerwca 2020

 

Badanie  realizowane było online łącznie w 34 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski od 12 maja do 12 czerwca 2020. Wzięło w nim udział 1284 uczniów, 671 nauczycieli i 979 rodziców.

Po zamknięciu szkół prawie połowa uczniów (49,5 proc.) i nauczycieli (51 proc.) wskazała, że w dni robocze korzysta z internetu dziennie „6 godzin lub więcej”. Prawie co trzeci uczeń (28,4 proc.) oraz nauczyciel (29,5 proc.) korzysta z internetu 6 godzin lub więcej również w weekendy

Wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli widoczne są wyraźne symptomy nadużywania mediów cyfrowych. Przemęczenie, przeładowanie informacjami, niechęć do korzystania z komputera i internetu oraz rozdrażnienie z powodu ciągłego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych to najczęściej występujące objawy zmęczenia cyfrowego.

❗️PUBLIKUJEMY WSTĘPNE WYNIKI NOWEGO BADANIA O EDUKACJI ZDALNEJ❗️Pod lupą dwa miesiące doświadczeń uczniów, nauczycieli…

Opublikowany przez Fundacja Orange Czwartek, 25 czerwca 2020

 

Prawie co czwarty rodzic i co trzeci nauczyciel musiał dokupić z własnych środków jakiś sprzęt czy pakiet internetowy do edukacji zdalnej. Większość nauczycieli i połowa rodziców musiała się nauczyć obsługi nowych narzędzi komunikacyjnych, jak chat, grupy dyskusyjne, platformy e-learningowe. W grupie nauczycieli skutkowało to dużo lepszą oceną swoich kompetencji cyfrowych w porównaniu do czasu przed epidemią.

Połowa badanych uczniów oceniła lekcje prowadzone zdalnie jako mniej atrakcyjne niż przed epidemią. Ponad połowa uczniów uważa, że ich relacje rówieśnicze w klasie przed epidemią były lepsze. Co piąty uczeń ma poczucie, że lepsze były także relacje z wychowawcą. Z kolei nauczyciele często przyznawali w pytaniach otwartych, że tęsknią za bezpośrednimi relacjami offline z uczniami.

(JK, GN)

Badanie: W zdalnym nauczaniu najbardziej szwankuje opiekuńcza funkcja szkoły

Badanie: Największym problemem nauczycieli podczas zdalnego nauczania jest jego czasochłonność

Badanie: 44 proc. respondentów uważa, że szkoła jest dobrze przygotowana do prowadzenia zdalnego nauczania