Badanie: W zdalnym nauczaniu najbardziej szwankuje opiekuńcza funkcja szkoły

Słabe punkty kształcenia na odległość to brak realizacji wychowawczej, a szczególnie opiekuńczej funkcji szkoły, pogłębianie różnic między uczniami oraz nauczycielskie poczucie braku wystarczającego wsparcia ze strony dyrekcji – wynika z badania zdalnego nauczania przeprowadzonego przez pedagożki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Badanie przeprowadzono od 21 kwietnia do 18 maja. Ankietę internetową wypełniło 780 nauczycieli z publicznych, prywatnych i społecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem było sprawdzenie jakie są postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość prowadzonego w Polsce w czasie pandemii COVID-19.

Z badania wynika, że zdalne kształcenie pozwala w mniejszym lub w większym stopniu realizować podstawę programową. Mocne punkty kształcenia na odległość to zwiększający się wachlarz kompetencji nauczycielek i nauczycieli, wyrażana przez nich chęć wykorzystania nabywanych umiejętności w przyszłości oraz pozytywne emocje w relacjach (szczególnie z uczennicami i uczniami).

🔎 Pierwszy raport z badania "Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19" jest gotowy!DZIĘKUJEMY za…

Opublikowany przez Sylwia Jaskulska – Spotkania Edukacyjne Czwartek, 21 maja 2020

Z badania wynika, że większość nauczycieli nie miała wcześniej do czynienia z kształceniem online. Dla 20 proc. ankietowanych okazało się ono bardzo trudne. Ponad połowa nauczycieli stwierdziła, że dzięki zdalnej edukacji podnoszą się ich kompetencje i że zdobyte umiejętności na pewno wykorzystają w przyszłości.

35 proc. ankietowanych przyznało, że czuje wsparcie dyrekcji w kształceniu na odległość, 25 proc. stwierdziło, że jest wręcz przeciwnie; reszta miała mieszane odczucia. 60 proc. uczestników badania stwierdziło, że kształcenie na odległość raczej pogłębia niż wyrównuje różnice między uczniami.

Najlepszy obraz kształcenia na odległość zarysowali nauczyciele i nauczycielki z najkrótszym stażem pracy, pracujący w szkołach społecznych i prywatnych, w szkołach ogólnodostępnych. Kształcenie na odległość jest największym wyzwaniem w szkołach specjalnych.

Jak powiedziała PAP współautorka badania prof. UAM Sylwia Jaskulska nauczyciele podkreślają, że funkcji opiekuńczej szkoły właściwie nie da się realizować przez internet.

– Jeśli mówimy o wykluczeniu niektórych uczniów czy nierównościach, to zwykle w kontekście braku dostępu do internetu i komputera, to jest oczywiście bardzo ważne. Ale wielu uczniów miało w szkole jedyne bezpieczne miejsce z ciepłym posiłkiem i dorosłymi, którzy się nimi interesowali. Teraz to stracili, bo tego nie da się robić przez internet – zauważyła badaczka

Wyniki badania znajdują się tutaj.

(JK, GN)

Zdalne kształcenie to problem całego świata. Przeczytaj, jak to robią inni

Rodzice coraz lepiej oceniają zdalne nauczanie. Librus pokazał wyniki nowej ankiety

Wyniki ankiety. Aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje zdalnie między 40, a 60 godzin tygodniowo