Wyniki ankiety. Aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje zdalnie między 40, a 60 godzin tygodniowo

Aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje zdalnie między 40-60 godzin tygodniowo. 45,4 proc. ankietowanych nie przekracza w pracy 40 godzin w tygodniu – wynika z ankiety na temat warunków pracy nauczycieli w czasie pandemii przeprowadzonej online wśród pedagogów pracujących na terenie objętym działaniem warszawskiego Oddziału ZNP Praga Południe, Wawer, Wesoła.

Anonimową ankietę przeprowadzono w dniach 29 kwiecień -15 maja. Wzięło w niej w sumie udział 597 nauczycieli. Celem badania było sprawdzenie, jak wygląda sytuacja zawodowa nauczycieli pracujących zdalnie w trakcie pandemii. Ankieta zawierała 8 pytań, z czego 7 było pytaniami zamkniętymi, a 1 pytanie było otwarte. Wyniki badania są interesujące. Oto niektóre z nich.

62,5 proc. respondentów przyznało, że dyrektor ich szkoły wymaga prowadzenia lekcji online, 37,5 proc. zaprzeczyło. Na pytanie “Czy dyrektor wyraźnie określił zasady zdalnej pracy” – „tak” odpowiedziało -72 proc., nie- 28 proc.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w ankiecie deklarowali, że prowadząc lekcje online najczęściej korzystają z platformy Google Suit – 23,6 proc. oraz Microsoft 262 (Teams) – 23,9 proc.. Wśród wymienianych narzędzi znalazły się także m.in. Zoom – 17,6 proc., Skype 7,4 proc., YouTube 5,3 proc.

ANKIETA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIAJest to anonimowa ankieta. Chcemy uzyskać informacje na temat warunków w jakich…

Opublikowany przez ZNP Warszawa Praga Południe Wawer Wesoła Czwartek, 30 kwietnia 2020

 

Na pytanie jakie narzędzia do pracy zdalnej zapewnił dyrektor szkoły 53,1 proc. nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie odparło, że otrzymało od pracodawcy służbowe e maile; 42,4 proc. respondentów otrzymało od dyrektora platformę do prowadzenia zdalnego nauczania, 18,9 proc. ankietowanych miało zapewnione wyposażone stanowisko w szkole, 18,3 proc. otrzymało od dyrektora służbowy laptopa, ale 20,4 proc. respondentów nie otrzymało niczego od swojego pracodawcy.

Wśród odpowiedzi dopisanych samodzielnie przez nauczycieli pojawiły się odpowiedzi: “wsparcie mentalne”, “szkolenia z zakresu obsługi platformy, służbowy tablet, słuchawki z mikrofonem, kamerki, ksero.

Indagowani z jakich narzędzi prywatnych korzystają w domu przy pracy zdalnej – 93,6 proc. ankietowanych odparło, że własnego Internetu, 78,5 proc. wymieniło prywatnego laptopa; 78,2 proc. własny telefon, 34,1 proc. prywatnie korzysta z ksero, 28,2 proc. wykorzystuje prywatny komputer do pracy.

Pytanie “Jeśli prowadzisz lekcje online, ile czasu poświęcasz tygodniowo na obowiązki służbowe (prowadzenie lekcji, przygotowanie lekcji, odpisywanie na maile, planowanie lekcji, przygotowanie materiałów, wypełnianie dokumentacji) przy założeniu, że pracujesz na 1 pełny etat w jednej szkole.” było pytaniem zamkniętym.

Prawie połowa -45,4 proc. ankietowanych deklaruje, że nie przekracza 40 godzin zegarowych tygodniowo pracując zdalnie. Jednak aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje między 40-60 godzin tygodniowo.

69,2 proc. badanych odpowiedziało, że dyrektor wypłacił im godziny ponadwymiarowe za okres od 16 do 24 marca. 30,8 proc. nie otrzymało pieniędzy z tego tytułu.

(JK, GN)

Praca nauczycieli w czasie pandemii. „Siedem dni w tygodniu, 1238 maili”

Dyrektorzy pozbawiają nauczycieli części wynagrodzenia. Szokujące wyniki ankiety