Rodzice coraz lepiej oceniają zdalne nauczanie. Librus pokazał wyniki nowej ankiety

Nauka zdalna trwa już dwa miesiące – jak odnaleźli się w tej nowej sytuacji uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Nauczyciele częściej prowadza lekcje online i chętniej korzystają z dostępnych narzędzi. Wpływa to na większą samodzielność dzieci, które wymagają mniejszej pomocy rodziców wynika z ankiety przeprowadzonej na portalu Librus Rodzina. Ponadto więcej rodziców deklaruje, że może zapewnić każdemu dziecku sprzęt do nauki online.

Pierwszą ankietę na temat zdalnej nauki portal przeprowadził na początku kwietnia. Wzięło w niej udział prawie 21 tys. rodziców, użytkowników portalu, w większości korzystających z dziennika elektronicznego. Pisaliśmy o niej tutaj:

Librus zapytał rodziców o zdalne nauczanie . Jeden z wniosków: Uczniom brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielami

Powtórną ankietę, której celem było sprawdzenie, jak zmieniło się kształcenie na odległość, przeprowadzono od 20 do 23 maja. Odpowiedzi udzieliło w niej ponad 18 tys. rodziców, większość to rodzice uczniów szkół podstawowych.

W porównaniu z pierwszym, kwietniowym badaniem, liczba rodziców deklarujących, że jest w stanie zapewnić każdemu dziecku urządzenie do zdalnej nauki wzrosła z 63 do 69 proc. Jednocześnie mniej rodziców powiedziało, że musi dzielić sprzęt między dwoje lub więcej dzieci.

W badaniu pierwszym, sprzed dwóch miesięcy, aż 46 proc. rodziców deklarowało, że nauczyciele nie realizują lekcji online (wideolekcji). W najnowszym badaniu taką odpowiedź wybrało tylko 19 proc. rodziców. Zdaniem 10 proc. rodziców wszyscy nauczyciele prowadzą wideolekcje (w kwietniu wynik ten wyniósł 7 proc.), według 16 proc. więcej niż połowa nauczycieli (w porównaniu do wcześniejszych 6 proc.), zaś 10 proc. deklaruje, że połowa nauczycieli (wcześniej 4 proc.).

Nauka zdalna trwa już dwa miesiące! ❓Jak odnaleźli się w tej nowej sytuacji uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? ❓Czy…

Opublikowany przez Librus Rodzina Poniedziałek, 1 czerwca 2020

 

Zdecydowanie wzrosła grupa rodziców deklarujących wykorzystanie platform umożliwiających realizację zdalnego nauczania: Microsoft Teams – 38 proc. maj, 20 proc. kwiecień; Zoom – 34 proc. maj, 19 proc. kwiecień oraz Google G Suite 18 proc maj, 13 proc. kwiecień.

W badaniu przeprowadzonym w maju rodzice przyznają, że są mniej zaangażowani w codzienne wspieranie dziecka. Dzieciom podczas zdalnej edukacji nadal najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu.

Aż 62 proc. rodziców uważa, że ich dzieciom brakuje kontaktu z rówieśnikami (badanie z kwietnia: 59 proc.) oraz z nauczycielami (badanie z maja wskazało 48 proc., z kwietnia: 54 proc.).

W mniejszym już zakresie niż w badaniu przeprowadzonym w kwietniu, uczniowie mają również trudność w samodzielnej pracy – w planowaniu i znajomości różnych metod uczenia się (badanie z maja wskazało 28 proc., badanie z kwietnia: 34 proc.). Dla 11 proc. ograniczeniem jest brak sprzętu (wcześniej było to 18 proc).

Pełny raport znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Wyniki ankiety. Aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje zdalnie między 40, a 60 godzin tygodniowo

Ankieta Głosu. Otwarcie szkół zagraża bezpieczeństwu – tak mówi 62 proc. głosujących nauczycieli

Dyrektorzy pozbawiają nauczycieli części wynagrodzenia. Szokujące wyniki ankiety