Kadry. Będzie kolejny pełnomocnik rządu od edukacji. Trudno już zliczyć który

„Koordynowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze działalności naukowej prowadzonej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki” – między innymi tym będzie się zajmował nowy pełnomocnik rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ustanowienia nowego stanowiska w rządzie. Pełnomocników rządu i premiera jest już ponad 60. 9 swoich pełnomocników ma MEiN.

Powołane stanowisko ma funkcjonować pod Ministerstwem Edukacji i Nauki w miejsce rozwiązanego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2022 roku Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Stanowisko to pełnił wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, powołany na to miejsce 22 stycznia 2021 roku.

W rządzie jest już kilkoro pełnomocników od edukacji. Marzena Machałek piastuje funkcję sekretarz stanu w MEiN, a jednocześnie jest pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, a inny wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki jest pełnomocnikiem rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Z kolei Szymon Giżyński piastuje stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pełnomocnika rządu ds. działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu.

Swoich własnych pełnomocników ma też MEiN. Jest ich aż 9. We wrześniu Czarnek powołał np. Justynę Orłowską na pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej. „Powołanie Justyny Orłowskiej będzie uzupełniać jej misję jako Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech” – napisano wtedy w specjalnym komunikacie.

Pełnomocnikiem MEiN ds. podstaw programowych i podręczników jest z kolei Artur Górecki, ekspert Ordo Iuris. Wszyscy pełnomocnicy MEIN wyliczeni są tutaj

Jak podała niedawno „Rzeczpospolita” pełnomocników rządu i premiera jest już ponad 60. Powoływanie pełnomocników w randze sekretarza stanu pozwala wynagrodzić zasłużonych posłów i obejść przepisy.

– Poseł nie może być jednocześnie wiceministrem. Ale sekretarzem stanu już może. Dzięki powoływaniu pełnomocników rządu, którzy jednocześnie są sekretarzami stanu, nagradza się finansowo posłów. Bo obok środków na biuro poselskie otrzymują wyższe wynagrodzenie. Chodzi też o docenienie i decyzję polityczną, którą frakcję zaspokoić – wyjaśniał w rozmowie z “Rzeczpospolitą” prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS.

(JK, GN)

Sprostowanie
Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris do artykułu na glos.pl pt. Kadry. Będzie kolejny pełnomocnik rządu od edukacji. Trudno już zliczyć który z dnia 6 maja 2022 r.

Artur Górecki nie jest ekspertem Instytutu Ordo Iuris.

Monika Leszczyńska – Wiceprezes ds. Członkowskich Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Magdalena Majkowska – Członek Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Kadry. Ekspert Ordo Iuris pełnomocnikiem MEiN ds. przeglądu podręczników szkolnych

Kadry. Czarnek powołał pełnomocniczkę MEiN do spraw Transformacji Cyfrowej