Kadry: Czarnek powołał nowego dyrektora IBE. To kolega ministra z KUL

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał dr. hab. Roberta Tomasza Ptaszka na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Niedawno z tego stanowiska zrezygnował dr hab. Łukasz Arendt, który protestował przeciwko nowym porządkom w Instytucie.

„Robert T. Ptaszek to doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest pracownikiem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. na podstawie pracy >>Filozoficzne implikacje współczesnych polskich koncepcji religii<<. Habilitował się w 2009 r. na podstawie rozprawy >>Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny<< oraz dorobku naukowego” – czytamy m.in. w komunikacie na stronie MEiN.

Dr hab. Łukasz Arendt zrezygnował niedawno z funkcji dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. “Przyczyną wypowiedzenia jest powołanie w dniu 13 maja br. Zastępcy Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych bez jakichkolwiek uprzednich konsultacji i uzgodnień ze mną. Przykładów braku konsultacji w ostatnich miesiącach było więcej, przez co traciłem poczucie realnego kierowania Instytutem” – napisał, jak cytował Onet, Arendt. Zastępcą dyrektora IBE jest dr Jakub Koper, kolejny bliski współpracownik Przemysława Czarnka.

(JK, GN)

Fot: MEiN

Kadry. Dyrektor IBE rezygnuje. Powodem powołanie na jego zastępcę bliskiego współpracownika Czarnka