Kadry. Zmiany w resorcie Czarnka. Wiceministrowie Maciej Kopeć i Grzegorz Wrochna odwołani

Z dniem 1 stycznia wiceministrowie: Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Grzegorz Wrochna – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostali odwołani ze sprawowanych stanowisk – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W skład kierownictwa resortu wchodzą obecnie: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceministrowie: Dariusz Piontkowski i Wojciech Murdzek, jako sekretarze stanu, Marzena Machałek, jako sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Włodzimierz Bernacki, jako sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz Anna Budzanowska, jako podsekretarz stanu.

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia weszły w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowelizacja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki. To zmiany organizacyjne w resorcie mają być powodem odwołania wiceministrów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwidowane!

Maciej Kopeć był wiceministrem edukacji przez ostatnie pięć lat – odkąd rządzi PiS w tym resorcie, tylko on pracował tak długo. Pomagał minister Annie Zalewskiej likwidować gimnazja, a Dariuszowi Piontkowskiemu kierować edukacją w pandemii.

Kopeć zamieścił za Facebooku wpis-pożegnanie z resortem. Można go znaleźć tutaj. Jak podał portal Onet odwołany wiceminister ma wejść w skład Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

(JK, GN)

Fot: Wikipedia

Wiceminister Kopeć pochwalił się sukcesami. Zaliczył do nich… wyniki gimnazjalistów w badaniach PISA

Piontkowski z najlepszym wynikiem w okręgu, Kopeć bez mandatu. Tak wypadło kierownictwo MEN