Kandydatka na RPD z poparciem sejmowych komisji

Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Moniki Horna-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Przyszła RPD chce „zmieniać rzeczywistość na rzecz dzieci”. Jej kandydaturę oficjalnie zatwierdzi jutro Sejm.

Rekomendację do objęcia funkcji RPD udzieliły dziś mec. Horna-Cieślak sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kandydaturę koalicji KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica poparło 36 posłów, 14 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

– Wywodzę się z aktywizmu społecznego, organizacji społecznych. Mam nadzieję, że urząd RPD będzie zmieniać rzeczywistość na rzecz dzieci, bo dzieci są najważniejsze. Każdy z nas ma obowiązek chronić każde dziecko – zadeklarowała posłom kandydatka na RPD.

Sejm nowej kadencji rezygnuje z praktyk stosowanych przez parlament w poprzednich 8 latach. Jak np. z praktyki odbierania głosu przedstawicielom organizacji pozarządowych, co było widoczne także podczas posiedzeń sejmowej komisji edukacji. Na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji obecni byli przedstawiciele 32 organizacji pozarządowych, którzy mieli możliwość zadania pytań kandydatce na RPD. Wiele z nich skorzystało z tej możliwości.

– Zmieniamy oblicze Sejmu, komisji edukacji. Chcemy, by w naszych komisjach uczestniczyli nie tyko posłowie i przedstawiciele rządu, ale też strona społeczna – podkreśliła Krystyna Szumilas (KO), przewodnicząca sejmowej komisji edukacji.

Rzecznika Praw Dziecka wybiera Sejm, ale potem Senat musi wyrazić zgodę na daną kandydaturę. W obu izbach demokratyczna koalicja dysponuje stabilną większością. W Sejmie jest to 248 głosów na 460, a w Senacie – 66 głosów na 100.

Mecenas Monika Horna-Cieślak specjalizuje się w prawach dziecka i przez wiele lat pracowała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest autorką tzw. ustawy Kamilka, czyli nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wzmacniającej ochronę dzieci przed przemocą. Pani mecenas pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat skutecznie walczy o prawa dzieci, które stykają się z wymiarem sprawiedliwości. Udało jej się doprowadzić do stworzenia przyjaznych warunków dla przesłuchań dzieci, a także stworzenia w samorządzie adwokackim grupy adwokatów gotowych bronić dzieci z urzędu.

Monika Horna-Cieślak nowym Rzecznikiem Praw Dziecka? Jest decyzja większościowej koalicji

„Udzieliłam tysięcy konsultacji prawnych na rzecz osób młodych. Spędziłam z osobami młodymi tysiące godzin na komisariatach policji, w prokuraturze, sądzie, własnej kancelarii adwokackiej czy też prowadząc zajęcia dla temat praw dzieci, ich sytuacji społecznej oraz obywatelskiej. Piszemy RAZEM projekty ustaw. Czuwam aby zawsze osoby młode były traktowane w sposób podmiotowy. Towarzyszę ludziom młodym i sprawiam, że to ONI WYGRYWAJĄ sprawy dla nich ważne. Bo to jest ich siła, ich moc, ich odwaga. A ja jako Adwokatka jestem przewodnikiem w meandrach przepisów prawnych. Udzielam pomocy prawnej osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej oraz w innych dziedzinach praw dziecka jak prawa edukacyjne, równościowe, dostęp do pomocy psychologicznej” – napisała kilka dni temu na swoim profilu na FB Monika Horna-Cieślak.

Kadencja obecnego RPD Mikołaja Pawlaka wygaśnie 14 grudnia br. Głosowanie w Sejmie kandydatury na nowego RPD odbędzie się już jutro, czyli we wtorek 28 listopada br.

Kończy się kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak pakuje już walizki. Kto go zastąpi?

(PS, GN)

Fot. Monika Horna-Cieślak/Facebook