Kończy się kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak pakuje już walizki. Kto go zastąpi?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że ruszyła procedura zgłaszania kandydatów na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia. Kluby parlamentarne mogą przedstawiać swoich kandydatów do poniedziałku 20 listopada do godz. 16. W mediach pojawiły się już pierwsze nazwiska pretendentów do objęcia urzędu RPD.

Oficjalne pismo w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka zostało wydane we wtorek. „W związku z upływem w dniu 14 grudnia 2023 r. kadencji Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka, oraz w związku ze zmianą kadencji Sejmu wyznaczyłem termin na składanie wniosków w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka” – napisał m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Z ustaleń portalu „Wirtualna Polska” wynika, że większość w Sejmie, którą tworzy KO, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica będzie chciała wystawić wspólnego kandydata. Wśród pretendentów do objęcia urzędu po Mikołaju Pawlaku wymienianych przez portal są: dr Konrad Ciesiołkiewicz, prof. Marek Konopczyński oraz dr Grzegorz Wrona. Dwaj pierwsi potwierdzili w mediach, że są gotowi kandydować.

Kim są pretendenci do objęcia urzędu  RPD? Dr Konrad Ciesiołkiewicz to współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, prezes Fundacji Orange, szef rady Fundacji Dorastaj z Nami. W maju br. został jednym z laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. Janusza Korczaka w kategorii dla osób publicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Na stronie glos.pl można przeczytać wywiad z nim na temat m.in. raportu z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego „Dojrzeć do praw” oraz innych inicjatyw na rzecz praw dziecka.

Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Miarą instytucji jest to, jakie jest ich podejście do grup najbardziej bezbronnych, w tym dzieci

Prof. Marek Jerzy Konopczyński, to jeden z najbardziej znanych polskich pedagogów i obrońców praw dziecka. Zasłynął opracowaniem koncepcji tzw. twórczej resocjalizacji, która od lat stosowana jest w placówkach dla nieletnich. Jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 2014-2019 pełnił funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka. Wspiera go publicznie były RPD Marek Michalak.

Dr Grzegorz Wrona to adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, autor i współautor licznych publikacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracował w urzędzie RPD za czasów Marka Michalaka. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

(GN)

Prof. Marek Konopczyński: Celem nadrzędnym jest dobro dziecka

RPD przeprowadza kontrole w placówkach z Rankingu Szkół Przyjaznych osobom LGBTQ+. Organizatorzy protestują

Jest petycja w sprawie odwołania M. Pawlaka ze stanowiska RPD. „Nieustannie kompromituje jeden z najważniejszych urzędów w RP”