RPD przeprowadza kontrole w placówkach z Rankingu Szkół Przyjaznych osobom LGBTQ+. Organizatorzy protestują

„Niepokoi nas łączenie równości i społeczności LGBTQ+ z przestępcami seksualnymi i jednoznacznie się temu sprzeciwiamy” –  podkreślają organizatorzy Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ w specjalnym oświadczeniu wydanym po wszczęciu przez Rzecznika Praw Dziecka kontroli w szkołach wyróżnionych w rankingu. „RPD nie sprawdza tego, czy prawa uczniów są w szkole przestrzegane, czy młodzież czuje się akceptowana. Pyta o rejestr przestępców seksualnych”- informują.

„Zaczęło się! Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrole w szkołach z Rankingu Szkół Przyjaznych osobom LGBTQ+. Z naszych ustaleń wynika, że kilka kontroli miało miejsce między innymi w stołecznych placówkach. RPD nie sprawdza tego, czy prawa uczniów są w szkole przestrzegane, czy młodzież czuje się akceptowana. Pyta o rejestr przestępców seksualnych – sprawdzenie osób pracujących w tym rejestrze jest obowiązkiem placówek oświatowych” – informują organizatorzy rankingu w specjalnym oświadczeniu. „Działania szkół na rzecz równości nie mają z tym żadnego związku. „Niepokoi nas łączenie równości i społeczności LGBTQ+ z przestępcami seksualnymi i jednoznacznie się temu sprzeciwiamy” – podkreślono.

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ apeluje „o system walki z przemocą, a nie wydumaną >>ideologią<<.

„System przeciwdziałania przemocy jest konieczny, a Rzecznik Praw Dziecka powinien wspierać jego wprowadzenie. Ranking nie przestaje pracować i dlatego kolejne rozwiązania proponuje oddolnie m. in. w warszawskim Budżecie Obywatelskim. Projekty ogólnomiejskie o numerach 1242 oraz 1286 dotyczą przeciwdziałania przemocy i ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych. Głosować można od 15 do 30 czerwca na projekty pod hasłem >>Ochrona Życia Najmłodszych<<. – czytamy.

„Propozycje dotyczą działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole i w przedszkolu już od najmłodszych lat. Edukacja będzie dostosowana do wieku rozwojowego oraz będzie współdziałać z rodzicami, szkołą, kadrą pedagogiczną i młodymi ludźmi. System zabezpiecza już przedszkola – dla nich proponowany jest pakiet edukacji emocjonalnej. Ta metoda obejmie także nauczycieli i nauczycielki przedszkolnych” – wskazano.

Jak wyjaśniają autorzy rankingu „treści programu koncentrują się na rozwijaniu kompetencji związanych z funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym w relacjach rówieśniczych, nauce metod redukcji napięcia i stresu oraz świadomego radzenia sobie z emocjami i konstruktywnego odreagowywania i wyciszania”.

„W szkołach wypracowane będą różne działania, jakie można podejmować, zanim wystąpią sytuacje kryzysowe związane z samouszkodzeniami i próbami samobójczymi uczennic/uczniów, wypracowana będzie lista czynników wspierających dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych. Na koniec szkoły zostaną połączone z instytucjami, do których młodzi ludzie mogą sięgać po pomoc” – podkreślono.

– Pomoc jest najbardziej efektywna wtedy, kiedy jest kompleksowa i obejmuje wiele grup na raz – rodziców, kadrą pedagogiczną, nauczycieli i nauczycielki, psychologów szkolnych. To kluczowe, aby właśnie do nich miasto docierało systemowo – komentuje Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace. – Liczby są przerażające, a nowe raporty pokazują, jak głębokie przyczyny ma rosnąca liczba kryzysów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Czas jednak, aby przeciwdziałać przemocy i sięgać po pomoc – dodaje.

(GN)

Fot: Dominik Kuc/Twitter

RPD zapowiedział kontrolę placówek wyróżnionych w rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Jest odpowiedź

Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+

Kuratoria a pomoc uczniom w zakresie zdrowia psychicznego. Szokujące dane z kontroli