Kuratoria a pomoc uczniom w zakresie zdrowia psychicznego. Szokujące dane z kontroli

Jedynie 7 kuratoriów zadeklarowało, że prowadzi działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pozostałe poinformowały, że takich działań nie prowadzą lub uważają, że to „nie mieści się w ich kompetencjach”

Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Fundację GrowSPACE w 16 kuratoriach oświaty z całej Polski.

Związek Miast Polskich pokazał wstępne wyniki badania dotyczącego stopnia obciążenia nauką uczniów

Kontrola dotyczyła realizowania przez te instytucje działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Fundacja – w trybie dostępu do informacji publicznej – zadała kuratoriom pytania dotyczące programów, jakie są realizowane na terenie danego województwa. Według fundacji, „rezultaty szokują”.

FDDS: Jak pomóc dziecku w kryzysie psychicznym? „Rozmawiajmy w szkołach o relacjach, uczmy interwencji kryzysowej”

Kontrola pokazała, że:
* 5 kuratoriów oświaty (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, małopolskie, zachodniopomorskie) uważa, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie mieszczą się w ich kompetencjach.
* 4 kuratoria oświaty (kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie) zadeklarowały, że działania zawarte w pytaniach nie są prowadzone i/lub wzięło w nich udział 0 szkół.
* 7 kuratoriów oświaty (podkarpackie, wielkopolskie, pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, śląskie, mazowieckie) potwierdziło prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jednak tylko 3 kuratoria poinformowały o o liczbie szkół zaangażowanych w programy.

„Oddajcie nam dyrektora”. Manifestacja przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

– Kontrola wykazała nieścisłości w zakresie różnic w działaniach w różnych regionach. Nie istnieje spójna linia działania pomiędzy kuratoriami oświaty, co uniemożliwia równy dostęp do psychoedukacji dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek z całego kraju. Działania podejmowane są wybiórczo przez niektóre instytucje, ponieważ część nie widzi ich zasadności lub własnej roli – ocenił Dominik Kuc, który reprezentował fundację w czasie kontroli.

Za przykład podał Małopolskę, gdzie znana na cały kraj kurator Barbara Nowak wielokrotnie deklarowała w mediach społecznościowych wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Jednak w czasie kontroli małopolskie kuratorium oświadczyło, że temat ten nie leży w zakresie jego kompetencji.

Debata „Jak pomóc dziecku w kryzysie psychicznym”

– To absurdalne, że właśnie Małopolskie Kuratorium Oświaty, które jednocześnie tworzy nagonkę na dyrektora szkoły z Tarnowa, deklaruje brak działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie swojego województwa. Ten brak działań może wynikać z tego, że partyjni kuratorzy są uzależnieni od ministra Czarnka. Działają jak zbrojne ramię prawicowej linii rządu – podsumował Dominik Kuc.

W Sejmie obradował okrągły stół poświęcony psychiatrii dziecięcej w Polsce

Fundacja przypomniała, że w efekcie pandemii i lockdownu liczba potwierdzonych przypadków stanów depresyjnych i lękowych wśród osób do 18. roku życia wzrosła o 1/3. Natomiast liczba prób samobójczych podejmowanych przez młode pokolenie od 2020 wzrosła o 150 proc.

Raport z badania dotyczącego stanu psychicznego dzieci i młodzieży. “Co trzecie dziecko w Polsce nie ma chęci do życia”

(PS, GN)