W Sejmie obradował okrągły stół poświęcony psychiatrii dziecięcej w Polsce

W piątek z inicjatywy Lewicy obradował w Sejmie Okrągły stół poświęcony psychiatrii dziecięcej w Polsce. „Temat zdrowia psychicznego nie ma barw politycznych. Dbanie o nie powinno być ważne dla wszystkich stron sceny politycznej. Natomiast od wielu lat ten temat jest zaniedbywany przez rząd” – podkreślili uczestnicy dyskusji i przypominali, że dane dot. prób samobójczych dzieci i młodzieży z roku na rok są coraz dramatyczniejsze.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że w spotkaniu uczestniczyło ok. 40 organizacji, wśród nich związki zawodowe, lekarskie i organizacje pozarządowe.

„Okrągły stół będzie się dalej spotykał (…), uformujemy trzy zespoły. Pierwszy – do zmian systemowych w ochronie zdrowia, drugi – do zmian systemowych w polityce społecznej i trzeci – do zmian systemowych w oświacie” – zapowiedziała Piechna-Więckiewicz.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że ze spotkania wychodzi „z głębokim przekonaniem, że aby zaradzić wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, trzeba w końcu skończyć z polską resortową”.

– Nie może być tak, że resort zdrowia robi jedno, system oświaty i edukacji – drugie, a system polityki społecznej – nie wie, co robi ten pierwszy, drugi, i podejmuje własne działania. W taki sposób nie odpowie się na palący kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych, na narastającą liczbę prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży – podkreśliła.

– Dlatego powołujemy te trzy podzespoły. Dlatego też składamy apel, aby powstał międzyresortowy zespół ds. zdrowia psychicznego, żeby w końcu ministerstwa zdrowia, edukacji i polityki społecznej zaczęły ze sobą rozmawiać” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

W styczniu 2023 r. Fundacja GrowSpace wystąpiła w trybie dostępu do informacji publicznej do wszystkich komend wojewódzkich policji i do Komendy Stołecznej Policji o dane o zamachach samobójczych dzieci i młodzieży do 18 lat, w tym zakończonych zgonem, w 2022 r. Łącznie zanotowano 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem.

(GN)

Fot: Lewica

RPO z urzędu podjął sprawę samobójstwa nastolatka ze Szczecina. Interweniuje w KRRiT oraz w prokuraturze

Samobójstwa dzieci i młodzieży: Dramatyczne dane policji

“Tak dla prewencji suicydalnej”. Organizacje społeczne złożyły petycję w MEiN i MZ

W Senacie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. “Jeśli teraz nic nie zrobimy, za moment będzie za późno”