Karta Nauczyciela już w Senacie. Czy nauczyciele przedszkoli odzyskają dodatek za wychowawstwo?

Senackie komisje Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmą się we wtorek zmianami w Karcie Nauczyciela, które przegłosował niedawno Sejm. Najwięcej kontrowersji budzi brak zapisu o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

81 posiedzenie izby wyższej, która będzie procedowała nad nowelizacją Karty Nauczyciela rozpoczyna się w środę – 26 czerwca.

Senat został wręcz zasypany jednobrzmiącymi petycjami i mailami: „Domagam się wpisania do projektu ustawy o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz innych ustaw (w art. 30 ust 1 pkt 2 art. 34a 1 Karty Nauczyciela) zapisu o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli”.

Akcję zainicjował Związek Nauczycielstwa Polskiego. O bolączkach zawodu nauczyciela przedszkolnego opowiadała niedawno w „Głosie” Grażyna Ziółek, dyrektor Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie. Rozmowę można przeczytać tutaj.

Przypomnijmy, że nowelizacja Kraty Nauczyciela, którą Sejm uchwalił 13 czerwca br., zawiera rozwiązania, które nie satysfakcjonują w pełni środowiska oświaty. Ustawa zmieniająca Kartę zawiera pakiet propozycji, którymi rząd próbował zgasić strajk pracowników oświaty. Nowelizacja wprowadza zatem podwyżkę od września br. w wysokości 9,6 proc., w tym 5 proc. to podwyżka przesunięta na wrzesień ze stycznia 2020 r. Tymczasem ZNP i WZZ „Solidarność Oświata” (związek zrzeszony w FZZ) żądały podczas rozmów z rządem 30 proc. podwyżki z wyrównaniem od stycznia br.

Nowelizacja wycofuje także zmiany wprowadzone za czasów minister Anny Zalewskiej – przywraca poprzednią ścieżkę awansu zawodowego oraz w głównym zarysie wcześniejszy system oceny pracy nauczyciela. Nie przywraca natomiast odebranego we wrześniu 2018 r. dodatku na zagospodarowanie dla nauczycieli kontraktowych. Ustanawia jedynie czterokrotnie niższy dodatek „na start” dla nauczycieli stażystów. Jednocześnie nowa ustawa pozbawia – jak już wspomnieliśmy – nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo.

Propozycje, które następnie znalazły się w nowelizacji KN, rząd obiecał nauczycielom podczas rozmów ze związkami zawodowymi, w tym z ZNP. Następnie rząd wpisał te zobowiązania do porozumienia zawartego w kierownictwem oświatowej „Solidarności” w przededniu strajku. Ta próba zatrzymania strajku nie powidła się – w trzytygodniowej akcji wzięło udział 80 proc. szkół i placówek w całym kraju.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja KN budzi wiele wątpliwości związkowców. Jakie zastrzeżenia do ustawy poza brakiem zapisu o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli ma ZNP?

– Przede wszystkim ustawa nie określa w sposób jasny źródeł finansowania podwyżek. Pisanie w uzasadnieniu, że będą przesunięcia w budżecie nie wystarcza. Trzeba zauważyć, że subwencja jest na ucznia, a my mówimy o wzroście wynagrodzeń. Wskazywałem na to podczas czytania projektu i mówili o tym samorządowcy – tłumaczył Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Jego zdaniem zastanawiające jest, dlaczego nowelizacja wskazuje, że podwyższone stawki wynagrodzeń obowiązują od 1 września do 31 grudnia 2019 r. A co potem? O zmianach w Karcie, które przegłosował Sejm pisaliśmy w „Głosie Nauczycielskim” tutaj.

Wcześniej informowaliśmy w „Głosie”, że nowelizacją Karty Senat zajmie się na posiedzeniu zaplanowanym na 10-12 lipca br., ale senatorowie przyśpieszyli prace nad ustawą i rozpatrzą ją już w najbliższą środę.

(JK, GN)

Sejm zmienił Kartę Nauczyciela