Kilkadziesiąt organizacji społecznych apeluje do parlamentu o zatrzymanie prac nad “Lex Czarnek” i “Lex Wójcik”

„Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym, znany jako „lex Czarnek”, który trafi za chwilę pod obrady Sejmu to zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę.  Zwracamy się do Was, Parlamentarzystek i Parlamentarzystów, o zablokowanie prac nad projektem i odrzucenie szkodliwych zmian w prawie. Przygotowane nowelizacje przekreślają nadzieję na  budowanie nowoczesnej szkoły XXI wieku, na którą zasługują nasze dzieci i nasza młodzież” – czytamy min. w najnowszym stanowisku Sieci Organizacji Społecznych (S.O.S), które działają na rzecz szkoły dobrej i przyjaznej dla wszystkich uczniów i uczennic.

Jak podkreślono projektowane zmiany, w zgodnej opinii nauczycielskich związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, władz samorządowych i organizacji społecznych prowadzących działania na rzecz edukacji, uderzają w polskie szkoły. Naruszają prawa rodziców,  dzieci i młodzieży, pogłębiają nierówności, utrudniają pracę nauczycieli i nauczycielek, a w konsekwencji obniżają jakość polskiej edukacji.

Samorządowcy, związki i stowarzyszenia nauczycielskie oraz organizacje społeczne od dawna sprzeciwiają się próbom upartyjnienia polskich szkół. „Dołączają do nich także rodzice, którzy za chwilę stracą wpływ na treści przekazywane ich dzieciom w szkole” – ostrzega SOS.

„Minister Czarnek dąży do tworzenia placówek, które wpajać będą dzieciom zasady i >>cnoty<< zgodne z linią partyjną. Nie będzie w nich miejsca na nowoczesność, na własne opinie, na poszukiwania indywidualnej drogi rozwoju, na pokazywanie złożoności i różnorodności świata. Będzie strach, nietolerancja,  lekceważenie praw i potrzeb jednostki” – alarmują organizacje społeczne.

Pełną treść apelu można przeczytać tutaj

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji tworzą m.in:
Akcja Demokracja, Fundacja Aktywności Lokalnej, Centrum Cyfrowe, Edukacja w Działaniu, Edukacyjna Fundacja im. Romana Czarneckiego, Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Fundacja Batorego, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Ośrodek KARTA, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”, Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wolne sądy, Instytut Spraw Publicznych, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet Obrony Demokracji, OFOP, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Akcja Humanitarna (PAH), Protest z Wykrzyknikiem, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Amnesty International Polska, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

(JK, GN)

Fot: Organizacjespoleczne.org

Niszcząca siła rażenia “Lex Czarnek”. Wysłuchanie społeczne na temat niebezpiecznych pomysłów MEiN

#Wolnaszkoła mobilizuje do sprzeciwu wobec pomysłów Przemysława Czarnka