#Wolnaszkoła mobilizuje do sprzeciwu wobec pomysłów Przemysława Czarnka

Ruszyła akcja społeczna #Wolnaszkoła, której celem jest mobilizacja społeczeństwa na rzecz powstrzymania zmian w oświacie szykowanych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka – podporządkowania szkół bezpośrednio kuratorom, likwidacji autonomii szkół i odebrania rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

Symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie stała się czerwona ekierka. “Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje kolejny etap niszczenia polskiej szkoły! Nie możemy na to pozwolić. Dlatego wychodzimy naprzeciw z akcją Wolna Szkoła” – podkreślili organizatorzy akcji – Sieć Organizacji Społecznych (S.O.S), które działają na rzecz szkoły dobrej i przyjaznej dla wszystkich uczniów i uczennic.

Chodzi o przygotowaną przez MEiN kompleksową nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, która praktycznie likwiduje autonomię szkół i podporządkowuje je kuratorom. Co zamierza zmienić MEiN?

* wydawane szkołom i placówkom przez pracowników kuratorium zalecenia staną się praktycznie rozkazem do natychmiastowego wykonania pod groźbą dymisji. Jeśli dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, a złożone przez niego wyjaśnienia nie spodobają się kuratorowi, to ten wystąpi „do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”. Samorząd będzie zaś musiał zastosować się do wniosku kuratora;

* kurator będzie mógł zawiesić dyrektora praktycznie w każdej chwili. Wystarczy, że według kuratora będziemy mieli do czynienia ze „sprawą niecierpiącą zwłoki związaną z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”;

* kurator zyska kluczową pozycję w komisjach konkursowych na dyrektorów. Przedstawiciele kuratora będą mieli nie 3, jak obecnie, ale 5 głosów. Ponadto w komisji konkursowej znajdzie się „do 3 przedstawicieli organu prowadzącego” (obecnie jest ich po prostu 3). Z kolei rada pedagogiczna i rada rodziców będą mogły wyznaczyć do komisji po 2 przedstawicieli, a organizacje związkowe – po 1. Ale tylko pod warunkiem, że dany związek ma swoją organizację na terenie szkoły.

ZNP: “Lex Czarnek” narusza obecny ustrój szkolny. Opinia negatywna!

Przemysław Czarnek jednak nadzorowi kuratorów chce poddać nie tylko szkoły, ale też decyzje rodziców. Do tej pory to rodzice uczniów wraz z dyrektorem decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe realizuje się w danej placówce i które organizacje nawiążą współpracę ze szkołą. Zgodnie z projektem MEiN, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – zanim wpuści taką organizację na teren szkoły – uzyskać pozytywną opinię kuratora.

W tym celu dyrektor nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć przekaże kuratorowi program zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć, a także pozytywne opinie rady szkoły i rady rodziców. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, dyrektor – przed rozpoczęciem zajęć – będzie musiał przedstawić rodzicom pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć, a także pozytywną opinię kuratora oświaty, pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców, a na wniosek rodziców – również materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Udział ucznia w zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

Komitet Dialogu Społecznego KiG krytykuje „lex Czarnek”. „Pracownicy oświaty są jedną z najbardziej poszkodowanych grup”

Czarnek zapowiedział ponadto odebranie rodzicom prawa do nieposyłania dzieci ani na religię ani na etykę. MEiN chce za to wprowadzić obowiązek wyboru między jednym a drugim przedmiotem, co w przypadku braku nauczycieli etyki oznaczać będzie dla wielu uczniów de facto obowiązkową religię.

MEiN: W polskich szkołach uczy 40,7 tys. katechetów i 3,9 tys. nauczycieli etyki

Etyków wykształcą katolickie uczelnie

“Sprzeciwiamy się zmianom prawnym planowanym przez rządzących. Uważamy, że obniżą poziom edukacji, doprowadzą do odejścia z zawodu nauczycielek i nauczycieli, negatywnie odbiją się na kondycji psychicznej uczniów i uczennic oraz zwiększą rozwarstwienie społeczne. Zatrzymanie tych zmian jest fundamentalnie ważne dla pokolenia naszych dzieci i dla przyszłości demokracji i rozwoju naszego kraju” – podkreślili organizatorzy akcji.

“Dołącz do nas i zademonstruj swój sprzeciw!” – zaapelowali.

>>Szczegóły akcji można znaleźć na stronie https://www.wolnaszkola.org/

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji tworzą:
Akcja Demokracja, Fundacja Aktywności Lokalnej, Centrum Cyfrowe, Edukacja w Działaniu, Edukacyjna Fundacja im. Romana Czarneckiego, Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Fundacja Batorego, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Ośrodek KARTA, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”, Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wolne sądy, Instytut Spraw Publicznych, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet Obrony Demokracji, OFOP, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Akcja Humanitarna (PAH), Protest z Wykrzyknikiem, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Amnesty International Polska, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Obywatelski Kongres Edukacyjny: Czy szkoła przetrzyma groźne pomysły Przemysława Czarnka?

Rodzice nie chcą, by ich dzieci chodziły na religię lub etykę? Według MEiN to “wielkie wychowawcze zaniechanie”

(PS, GN)

Fot. https://www.wolnaszkola.org/