Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk apeluje do premiera: „Pan Czarnek musi odejść”

“Nie widzimy możliwości porozumienia i współpracy z urzędującym obecnie ministrem. W tak krótkim czasie sprawy zaszły tak daleko, że pan Czarnek musi odejść” – czytamy w apelu Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Komitet w liście do premiera Mateusza Morawieckiego apeluje o natychmiastowe odwołanie Czarnka z funkcji ministra edukacji i nauki.

Jak czytamy, apel został wystosowany w związku z “bezprzykładnym, demonstrowanym zaledwie w ciągu dwóch tygodni od objęcia urzędu Ministra Edukacji i Nauki lekceważeniem przez pana Przemysława Czarnka prawa, w szczególności Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gwarantującej wolność nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej”.

Komitet domaga się natychmiastowej dymisji Czarnka :

>> w związku z zapowiedziami ideologizacji procesu nauczania i kształcenia na wszystkich szczeblach;

>> w związku z gorszącymi wypowiedziami pana Czarnka, podważającymi istotę demokracji i tolerancji oraz szerzącymi nienawiść do różnych grup społecznych, a prawa człowieka określającymi mianem „idiotyzmów”;

>> w związku z bezpodstawnym obarczaniem rektorów wyższych uczelni, dyrektorów i nauczycieli szkół wszystkich szczebli odpowiedzialnością za masowy udział uczniów i studentów w protestach ulicznych wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego;

>>w związku z próbami zastraszania nauczycieli solidaryzujących się z tymi protestami;

>>w związku z wyrażonym wprost zamiarem uzależnienia przyznawania uczelniom środków finansowych na inwestycje i badania od kryteriów politycznych, a nie merytorycznych;

>> w związku z tym, że nie powinno nigdy dojść do powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki człowieka, który nie ma pojęcia o właściwych zadaniach powierzonego mu urzędu

„Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 30 października 2020 roku w sprawie aktualnej sytuacji społecznej oraz wyrażoną tam diagnozą przyczyn obecnego protestu, w przeciwieństwie do KRASP nie widzimy jednak, niestety, możliwości porozumienia i współpracy z urzędującym obecnie ministrem. W tak krótkim czasie sprawy zaszły tak daleko, że pan Czarnek musi odejść. Popieramy postulaty sformułowane przez Obywatelską Radę Pedagogiczną oraz solidaryzujemy się z nauczycielami szkół podstawowych i średnich” – podkreślono.

Apel poparły: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych.

Pełną treść listu można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Przybywa apeli o odwołanie Czarnka. Wzywają wykładowcy, badacze i nauczyciele

CEO: Solidaryzujemy się z szykanowanymi nauczycielami