Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci rekrutuje w sieci na kolejny rok szkolny. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja

Rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci na kolejny rok szkolny mija 31 maja i odbywa się przez Internet. Fundusz pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy.

„Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.  Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym” – podkreśla Fundusz na swojej stronie.

Szczegółowe zasady rekrutacji i formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Prof. Jan Madey: Stypendysta Funduszu to młody człowiek ciekawy świata, z zapałem do nauki

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci chwali się sukcesem swoich absolwentów w konkursie pianistycznym. Gratulujemy!