Kraków. Trwają uroczyste obchody 115. rocznicy powstania ZNP i 81. rocznicy powstania TON

W sobotę 2 października br. w Krakowie rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego ZNP związane z obchodami 115. rocznicy powstania Związku oraz 81. rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Posiedzenie Zarządu Głównego ZNP odbywa się w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Poświęcone jest upamiętnieniu 115. rocznicy powstania Związku (początki organizacji związane są z tajnym zjazdem nauczycielskim w Pilaszkowie 1 października 1905 r. oraz posiedzeniem tzw. Ankiety w Krakowie 28 grudnia tego samego roku).

Drugą ważną rocznicą jest powstanie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w październiku 1939 r. TON to kryptonim Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w podziemiu w okresie II wojny światowej. Historyczną zasługą TON było zorganizowanie w ramach Polskiego Państwa Podziemnego systemu tajnego nauczania w skali niespotykanej w żadnym innym okupowanym kraju Europy.

– Uroczystości te miały się odbyć w ubiegłym roku, ale nie pozwoliła na to pandemia – wyjaśniał Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP.

– Nasza organizacja zrodziła się w 1905 roku. Historia powstania Związku wiąże się z dwoma ważnymi wydarzeniami: ze zjazdem nauczycielskim w Pilaszkowie 1 października 1905 r. oraz z krakowską Ankietą z 28 grudnia 1905 r., którą zainicjował Stanisław Nowak, na grobie którego wczoraj złożyliśmy kwiaty. To te dwa wydarzenia dały początek Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – przypominał Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

– Początki ZNP są nierozerwalnie związane z walką nauczycieli o prawo do nauczania w języku polskim. Wówczas nauczyciele zakładali organizacje, bo chcieli być silniejsi w walce o polską szkołę.

– Dziękuję za cenne zaangażowanie na rzecz nauczycieli w tym niełatwym czasie – napisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w liście do uczestników uroczystości.

– Jestem dumny, że te obchody odbywają się na Akademii Górniczo-Hutniczej – mówił rektor AGH w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. – W naszej cywilizacji nauczyciele są autorytetami zaraz po rodzicach. Nauczyciel, jeśli walczy o godną pozycję zawodu nauczyciela, to robi to nie dla siebie tylko dla uczniów, dla ich dobra.

W posiedzeniu ZG ZNP biorą udział m.in.: wiceprezydent Krakowa Anna Korfel-Jasińska, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Historia pewnego zdjęcia…

Przez rozpoczęciem obrad uczestnicy spotkania pozowali do pamiątkowego zdjęcia na dziedzińcu Collegium Maius w Krakowie.

To nawiązanie do słynnego zdjęcia z 3 lipca 1930 r., przedstawiającego uczestników XL Zjazdu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Początkowych zgromadzonych na dziedzińcu Collegium Maius. To na tym właśnie zjeździe po połączeniu ze ZZNPSŚ przyjęto obowiązującą do dziś nazwę Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Pamięć o ważnych postaciach Związku

1 października br. w Krakowie członkowie ZG ZNP złożyli kwiaty na grobach Stanisława Nowaka, pierwszego prezesa Związku oraz prezesów Okręgu Krakowskiego i Małopolskiego – Władysława Sieńki i Andrzeja Ujejskiego.Stanisław Nowak był charyzmatycznym przywódcą Związku i jego twórcą. W 1905 r. zorganizował Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. został prezesem Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Początkowych, skupiającego organizacje związkowe z Galicji i dawnej Kongresówki. W 1930 r. wybrano go prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Władysław Sieńko kierował Okręgiem Krakowskim w czasie, kiedy Związek w 1939 r. przechodził do konspiracji pod nazwa Tajna Organizacja Nauczycielska. Do historii przeszła odezwa prezesa Sieńki z sierpnia 1939 r., kiedy to polscy nauczyciele stawali przed najtrudniejszym egzaminem z patriotyzmu i rozumienia zawodowej misji: „Nauczycielstwo zorganizowane w ZNP musi wykazać swój spokój, równowagę, zdolności organizacyjne i całkowitą ofiarność w tej wielkiej dla Państwa Polskiego chwili”.

Andrzej Ujejski był prezesem Okręgu Małopolskiego ZNP, zaangażowanym w przywracanie historycznej pamięci o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych Związku. Zginął 10 lat temu, na posterunku – w wypadku samochodowym, w drodze na negocjacje płacowe.

 

 

Uroczyste obchody 115. rocznicy powstania ZNP i 81. rocznicy powstania TON odbywają się pod Patronatem Honorowym:

  • Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
  • Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa

(DK, GN), wykorzystano informacje z www.znp.edu.pl

 

Taki jest nasz etos. Przypominamy ważne wydarzenia dla historii Polski i dla ZNP

Bojownicy niepodległości. Tajna Organizacja Nauczycielska – kryptonim Związku Nauczycielstwa Polskiego (1939-1945)

Więcej publikacji poświęconych historii polskiej szkoły oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego można znaleźć w naszym serwisie:

https://glos.pl/tag/nasza-historia