KRASP apeluje o utworzenie odrębnego ministerstwa nauki. To kolejny taki głos płynący ze środowiska

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaapelowała o utworzenie silnego, odrębnego ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

KRASP „apeluje o utworzenie silnego, odrębnego ministerstwa odpowiedzialnego za naukę i szkolnictwo wyższe, wyposażonego w narzędzia finansowe do rozwijania badań naukowych i wdrażania ich wyników do gospodarki” – czytamy w przyjętej uchwale.

„Potencjał środowiska akademickiego stanowi niezbędne zaplecze dla rozwoju gospodarki narodowej i budowania wysokiej pozycji międzynarodowej naszego kraju” – podkreślono.

Uchwałę podjęto 27 października w trakcie Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Łodzi.

O utworzenie dwóch odrębnych ministerstw: nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji w miejsce istniejącego Ministerstwa Edukacji i Nauki zaapelowali również w ostatnich dniach prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes ZNP.

(GN)

Przedstawiciele środowiska akademickiego apelują o podział MEiN na dwa resorty: nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji

ZNP apeluje do prezydenta, żeby niezwłocznie powierzył misję tworzenia rządu demokratycznej opozycji