Kuratorki oświaty z Krakowa i Warszawy ostrzegają przed strajkami kobiet i „tęczowym piątkiem”. Apele do dyrektorów

Na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty ukazał się apel do dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów. Barbara Nowak krytykuje w nim ostatnie manifestacje, nazywając je „proaborcyjnymi”. Podobny w tonie list opublikowała mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. . „Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluję o to, by zapobiec ich instrumentalnemu traktowaniu” – napisała.

„Łamane jest prawo poprzez niezastosowanie się do Rozporządzeń Rady Ministrów i poprzez czyny określone w kodeksie wykroczeń art. 141, czyli używanie w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych, umieszczanie nieprzyzwoitych napisów, rysunków, ale także stosowanie przemocy fizycznej, akty profanacji symboli narodowych i religijnych, wtargnięcia do Kościołów, zakłócanie Mszy Świętych. To jest repertuar protestujących pod szyldem >>Strajk kobiet<< – czytamy m.in. w apelu Małopolskiej Kurator Oświaty.

Barbara Nowak zwraca się do dyrektorów, nauczycieli i rodziców „z gorącą prośbą o zaopiekowanie się dziećmi, które są narażane na niszczące wpływy środowisk, co do których celów i metod działania, nie ma dziś wątpliwości”.”Wiemy także, że skrajnie lewicowe organizacje, takie jak ruch LGBT oraz aktywiści promujący ideologię gender, pomimo zagrożeń pandemii Covid 19, zamierzają przeprowadzić indoktrynację dzieci młodzieży, promując akcję >>tęczowy piątek<< – twierdzi Nowak.

W jej ślady poszła Mazowiecka Kurator Oświaty. „Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluję o to, by zapobiec ich instrumentalnemu traktowaniu” – napisała w liście do dyrektorów stołecznych szkół Aurelia Michałowska. Dodała, że „wobec wzrastającego zagrożenia epidemicznego, uznaję za niebezpieczne inicjatywy różnych środowisk, nawołujące uczniów do świętowania tzw. »tęczowego piątku«”.

Przypomnijmy, że w piątek 30 października odbędzie się zainicjowana przez Kampanię Przeciw Homofobii akcja „tęczowy piątek”. Ma ona na celu wspierać młodzież LGBT+. Mazowiecka kurator oświaty dopatruje się w tym jednak zagrożenia dla młodzieży.

„Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne, także psychiczne dzieci i młodzieży apeluję do Państwa o podjęcie zdecydowanych działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym we współpracy z rodzicami uczniów, aby zapobiec instrumentalnemu traktowaniu młodzieży szkolnej. Chrońmy naszych uczniów przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niosą ze sobą planowane akcje” – czytamy w piśmie.

Kurator zachęciła do zaproponowania młodzieży alternatywnych inicjatyw, np. związanych ze zbliżającymi się świętami listopadowymi i przypomniała, że wszelkie programy i projekty „odnoszące się do wychowania, bezwzględnie muszą być ustalane z rodzicami”.

Bezpośrednio Michałowska interweniowała w sprawie jednego ze stołecznych niepublicznych przedszkoli integracyjnych, w którym zostały powieszone plakaty związane ze strajkiem kobiet.

Przedszkole wydało oświadczenie w związku „z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach”, ale przeprosiło  „w imieniu pracowników i własnym, wszystkich, których taki sposób okazywania poparcia (dla strajku kobiet – przyp. red.) uraził”. Z kolei organizująca tzw. „tęczowy piątek” KPH zwołała konferencję przed MEN, na której odniosła się m.in. do krytyki kurator Michałowskiej. 

(JK, GN)

Czarnek chce karać uczelnie wyższe za “zachęcanie” do strajku kobiet. Postraszył, że będzie obcinał środki na inwestycje i granty

Czarnek grzmi o “wojnie ideologicznej” i atakuje ZNP. Związek odpowiada: minister mówi nieprawdę

Przemysław Czarnek o protestach kobiet: „Niekiedy mamy do czynienia wręcz z oznakami satanizmu”