„Laptop dla ucznia” – wielka klapa!!! Rząd PiS się nie popisał… Nowa ekipa chce ratować program. Szefowa MEN: „Żaden rocznik nie będzie poszkodowany”

W 2024 r. program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule – ogłosili wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister edukacji Barbara Nowacka. Program posypał się z winy poprzedników. Rząd PiS nie zadbał o zapewnienie finansowania tego przedsięwzięcia w kolejnym roku. Przekazanie laptopów czwartoklasistom we wrześniu ub.r okazało się być jednorazowym przedwyborczym fajerwerkiem. Dlatego w tym roku uczniowie klas IV sprzętu nie otrzymają. Nowa ekipa chce to naprawić w kolejnym roku.

W pierwszych tygodniach po rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymali od rządu laptopy na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Program „Laptop dla ucznia” miał być kontynuowany w kolejnych latach. W tym roku nie będzie… Dlaczego?

„Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego nie zabezpieczył jednak finansowania na realizację programu i nie wpisał tego wydatku do projektu ustawy budżetowej, mimo, że Komisja Europejska kwestionowała sfinansowanie zakupu laptopów w ramach KPO” – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Według ujawnionych w czwartek 8 lutego br. informacji pod koniec listopada 2023 r. Komisja Europejska wskazała, że wydatek nie będzie kwalifikowany do refinansowania.

„Cały program został przygotowany na szybko, bez kompleksowej strategii, bez konsultacji, nie przygotowano także żadnej edukacyjnej aplikacji, która miałaby realnie wspierać rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, bądź wspierać rodziców” – ocenia resort wicepremiera Gawkowskiego.

Laptopy dla uczniów pod znakiem zapytania. Minister cyfryzacji: „W budżecie nie ma pieniędzy”

Nowy rząd deklaruje, że zamierza uzdrowić ten program, tak, aby dawał on realne wsparcie dla uczniów. „Jego założenia będą konsultowane – zarówno w zakresie doboru sprzętu, jak i narzędzi edukacyjnych dostarczonych uczniom. Założeniem jest, aby uczniowie otrzymali urządzenia mobilne w 2025 r.” – obiecuje rządząca obecnie ekipa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracować nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. „W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami” – poinformowano.

– Żaden rocznik nie będzie poszkodowany – powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka – Program „Cyfrowy uczeń” to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu. Żaden uczeń i żaden rocznik nie będą pokrzywdzeni – zaznaczyła minister Nowacka.

Nie wszyscy uczniowie dostaną laptop we wrześniu

Dowiedzieliśmy się, że wprowadzony zostanie program naprawczy. Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotuje analizy dot. wykorzystywania nowych technologii w edukacji i potrzeb sprzętowych na różnych etapach edukacji oraz wykorzystania różnych urządzeń, w tym mobilnych.

Do końca czerwca MEN ma przygotować nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji – wspólnie z IBE i ekspertami. Zrealizowane zostaną oba kamienie milowe. Niewydane laptopy z poprzedniej edycji trafią do szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i szkół w małych ośrodkach.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele dzieci oraz ich rodziców czekało na to, aby w tym roku odebrać obiecane im laptopy. Zaczynając naszą pracę w rządzie wierzyliśmy w to, że cały program był przygotowany profesjonalnie. To co zastaliśmy oraz to co ustaliliśmy, pokazało nam jednak, że tak nie było. Niestety wiele informacji było ukrywanych przed opinią publiczną przez naszych poprzedników. To nie był program cyfryzacji, a program wyborczy – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

– Przez błędy i zaniedbania poprzedniego rządu jesteśmy zmuszeni do zawieszenia programu „Laptop dla ucznia”. Po uzdrowieniu wróci w nowej kompleksowej formule „Cyfrowy uczeń” – dodał.

MC wylicza w komunikacie problemy formalne programu „Laptop dla ucznia”

1. Brak zabezpieczenia finansowego (zarówno ze środków Budżetu Państwa jak i KPO) do realizacji przetargu w roku 2024;

2. Brak zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla klas IV.

3. Brak przygotowanej w poprzedniej kadencji dokumentacji przez MEiN wskazanych jako kamienie milowe KPO – strategia cyfryzacji edukacji oraz ram dystrybucji sprzętu do szkół.

4. Brak jasności co do podstawy prawnej ogłoszenia przetargu, ze względu na brak źródeł finansowania.

5. Konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych i terminu realizacji zadań z ustawy.

A oto problemy merytoryczne programu „Laptop dla ucznia”:

1. Brak przygotowania systemowego do wykorzystywania urządzeń przez dzieci w szkole oraz w domu – brak strategii cyfryzacji edukacji przygotowanej przez poprzednie kierownictwo MEiN. Brak wytycznych dla nauczycieli i szkół jak wykorzystywać komputery przez dzieci.

2. Brak przygotowania szkół do włączenia komputerów w działania edukacyjne – brak infrastruktury LAN, infrastruktury przłączy elektrycznych, brak bezpiecznego systemu przechowywania laptopów, które stanowią własność rodziców.

3. Brak wsparcia uczniów w zakresie higieny cyfrowej.

„Finansowanie laptopów dla uczniów z KPO było zagrożone już na początku 2023 roku” – informuje MC.

Jakie były koszty programu „Laptop dla ucznia”?

1,15 mld zł wydano na zakup laptopów dla uczniów w 2023 – z KPO (prefinansowanie). 1,3 mld zł potrzebne jest na realizację programu w 2024 – z budżetu państwa (poprzedni rząd nie wpisał tych środków do projektu ustawy budżetowej).

Wicepremier Gawkowski zapowiedział, że zostanie złożone doniesienie do prokuratury w sprawie błędów w programie.

(DK, GN)

Fot. MC

Komunikat MC – TUTAJ

Prezydent podpisał ustawę o laptopach dla uczniów i bonach na laptopy dla części nauczycieli