Prezydent podpisał ustawę o laptopach dla uczniów i bonach na laptopy dla części nauczycieli

Prezydent podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie w laptopy uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz przekazanie bonów na zakup laptopa nauczycielom i wychowawcom. Niestety większość rządowa podzieliła wcześniej środowisko oświatowe decydując, że bony na laptopa nie będą przysługiwały m.in. nauczycielom wychowania przedszkolnego.

Przypomnijmy, że celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli w bony na zakup laptopa.  W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas czwartych szkół podstawowych mają dostać bezpłatnie laptopy. Z kolei nauczyciele mają otrzymać bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup takiego przenośnego komputera. Większość sejmowa (PiS wspierany przez Konfederację) zagłosowała za odrzuceniem poprawki Senatu ws. laptopów dla nauczycieli przedszkoli.

„Celem ustawy jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie to polegać ma na wyposażeniu w laptopy uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej oraz na jednorazowym przekazaniu bonów na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Jak dodano ustawa przesądza jednocześnie, iż prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania zbiorczego wniosku:

>> pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia,

>> jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

>> jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(GN)

Nauczyciele przedszkoli jednak bez bonu na laptopa! Sejm odrzucił poprawkę Senatu