Nauczyciele przedszkoli jednak bez bonu na laptopa! Sejm odrzucił poprawkę Senatu

Sejm przyjął wprawdzie 20 poprawek Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ale niestety odrzucił jedną z najważniejszych z punktu widzenia nauczycieli. Posłowie zdecydowali ostatecznie, że bon na laptopa nie będzie przysługiwał nauczycielom wychowania przedszkolnego.

Przypomnijmy, że celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli w bony na zakup laptopa.  W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas czwartych szkół podstawowych mają dostać bezpłatnie laptopy. Z kolei nauczyciele mają otrzymać bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup takiego przenośnego komputera.

Większość sejmowa (PiS wspierany przez Konfederację) zagłosowała za odrzuceniem poprawki Senatu ws. laptopów dla nauczycieli przedszkoli:

Odrzucono też poprawkę Senatu, w której senatorzy doprecyzowali, że nauczyciele przebywający np. w stanie nieczynnym, na urlopie zdrowotnym, świadczeniu rehabilitacyjnym, dłuższym urlopie bezpłatnym, zawieszeni w pełnieniu obowiązków czy urlopowani na podstawie ustawy o związkach zawodowych, będą mogli otrzymać bon po powrocie do pracy.  Kolejne dwie odrzucone poprawki miały na celu wykreślenia z ustawy zapisów nowelizujących ustawę o Akademii Kopernikańskiej.

Przypomnijmy, że Senat zaproponował w sumie 24 poprawki do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Sejm przyjął 20 z nich. Większość z przyjętych poprawek ma charakter techniczno-legislacyjny lub doprecyzowujący.

Wśród senackich poprawek o charakterze merytorycznym przyjętych przez Sejm jest poprawka zmieniająca datę 4 września 2023 r., na 30 września 2023 r., jako dzień, kiedy nauczyciel musi być zatrudniony w szkole, by mieć prawo do otrzymania bonu.

Inna z przyjętych przez Sejm poprawek merytorycznych modyfikuje wymagania ustawowe w zakresie parametrów technicznych, jakie musi spełniać laptop nabywany za pomocą bonu przez nauczyciela. Zgodnie z nią powinien być wyprodukowany nie wcześniej, niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży.

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli trafi teraz na biurko prezydenta.

(GN)

Bon na laptop także dla nauczycieli przedszkoli. Poprawki Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych