Lepszy klimat dla edukacji! Nauczyciele Roku rozmawiali z minister edukacji i wiceministrami o przyszłości polskiej szkoły

Była mowa o kondycji zawodu, o dobrostanie nauczycieli, o potrzebie odbudowy zaufania do pracowników oświaty po latach poniżania i upokorzeń, o problemach różnych typów szkół, o wyzwaniach dla edukacji. A także o wielu aktywnościach Nauczycieli Roku, którzy realizują projekty edukacyjne, działają społecznie, szkolą innych nauczycieli. Minister Barbara Nowacka oraz wiceministrowie Katarzyna Lubnauer i Izabela Ziętka spotkały się 29 lutego z laureatami Konkursu Nauczyciel Roku, organizowanego od przeszło 20 lat przez Głos Nauczycielski.

Zaproszenie do MEN dla Nauczycieli Roku było pierwszą taką inicjatwa od prawie ośmiu lat. Poprzednie ekipy nie chciały rozmawiać z nauczycielami, w tym także z Nauczycielami Roku, którzy wiele razy w dobitny sposób i bez ogródek wypowiadali się o szkodliwych zmianach w edukacji. Teraz klimat wokół edukacji się zmienił, a nowa szefowa MEN otworzyła podwoje ministerstwa przez nauczycielami.

W ostatnim dniu lutego br. gośćmi ministry Nowackiej byli laureaci naszego Konkursu z lat 2002-2023. W spotkaniu z 20-osobową grupą Nauczyciel Roku uczestniczyły również panie wiceministry Katarzyna Lubnauer i Izabela Ziętka. Obecni byli także przedstawiciele Głosu Nauczycielskiego: redaktor naczelny Jakub Rzekanowski oraz sekretarz redakcji Anna Wojciechowska.

Jak informuje samo ministerstwo w komunikacie na stronie MEN podczas spotkania rozmawiano o wyzwaniach stojących przed edukacją i działaniami podejmowanymi przez resort edukacji. „Na spotkaniu omówiono propozycje zmian w podstawie programowej, rolę organizacji pozarządowych w oświacie, rozmawiano także na temat reformy kształcenia nauczycieli i cyberbezpieczeństwie w edukacji” – tak relacjonuje MEN.

– Chcemy skorzystać z Waszego doświadczenia. Jesteśmy otwarci na współpracę i kolejne spotkania, także w zespołach tematycznych – zadeklarowała minister Barbara Nowacka.

Więcej o spotkaniu w MEN – w najbliższym numerze Głosu Nauczycielskiego.

(DK, GN)

Fot. MEN

Minister Barbara Nowacka zaprosiła Nauczycieli Roku do MEN. Rozmowa o przyszłości edukacji!