Letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Obowiązują wytyczne sanitarne. MEiN rusza z akcją #DobreWakacje

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży jest możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – wynika z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowanych we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia.

Wytyczne obowiązujące w tym roku w wakacje opublikowano w maju. Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego ukazał się aneks instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Zgodnie z wytycznymi grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). Dopuszcza się inną liczebność w przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny czy świetlicy.

Zgodnie z wytycznymi liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. „Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedną osobę” – czytamy w wytycznych.

W gestii rodziców i opiekunów jest zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.

W wytycznych określono też wymagania dotyczące przygotowania i podawania żywności, urządzeń sanitarnych, dbania o higienę, gospodarowania odpadami i opieki medycznej. Określono też procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas obozu.

Wraz z początkiem wakacji MEiN wróciło do ubiegłorocznej akcji #DobreWakacje. Jak czytamy na stronie resortu do końca sierpnia w swoich mediach społecznościowych będzie zamieszczać informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych, a także ciekawe propozycje na spędzanie wolnego czasu. Będziemy również przypominać o bezpieczeństwie podczas wakacji.

Na początek MEiN zachęca do  obejrzenia cyklu filmów edukacyjnych „Przeżyj to! Polskie parki narodowe”.

(JK, GN)

Fot: wikimedia.org

Kolonie i obozy w reżimie sanitarnym – są wytyczne GIS, MZ i resortu edukacji

GIS opublikował aneks dot. wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów pod namiotami