Lex Czarnek idzie jak burza. Na stronie Sejmu podano już nawet termin głosowania nad całością ustawy

Rządowy projekt ustawy zwiększającej uprawnienia kuratorów i wprowadzającej ręczne sterowanie oświatą idzie w Sejmie jak burza. Dostał numer 1812 i został skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Co więcej na swojej  stronie Sejm informuje już nawet o terminie drugiego czytania i głosowania nad całością ustawy.

„Lex Czarnek jak burza przechodzi przez Sejm: nagle i bez względu na konsekwencje” – napisała na Twitterze Krystyna Szumilas (KO), była minister edukacji i poinformowała, że drugie czytanie projektu odbędzie się 8 grudnia, a głosowanie nad całością – 9 grudnia.

Obecne 43. posiedzenie Sejmu zaplanowane  do 2 grudnia będzie kontynuowane za tydzień. „Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, dokonało zmiany w terminarzu polegającej na kontynuacji 43. posiedzenia Sejmu w dniach 8 i 9 grudnia (środa – czwartek)” – podał Sejm.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (taka jest oficjalna nazwa projektu lex Czarnek) został przyjęty przez Radę Ministrów 16 listopada br.

Projekt zbudza ogromne kontrowersje, ponieważ ustawa ma przyznać kuratorom oświaty niespotykaną dotychczas władzę – będą mogli doprowadzić do odwołania dyrektora szkoły oraz uzyskają kluczową pozycję w komisjach rozstrzygających konkursy dyrektorskie. Kurator będzie także decydować o tym jakie organizacje społeczne będą mogły wejść do szkoły z zajęciami dodatkowymi.

Przeciwko projektowi lex Czarnek od wielu miesięcy protestują nauczyciele, dyrektorzy, organizacje społeczne i korporacje samorządowe.

Przebieg procesu legislacyjnego lex Czarnek można śledzić tutaj.

(JK, GN)

Lex Czarnek już w Sejmie. Projekt skierowany do Biura Legislacyjnego

OSKKO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik. „Zmiany uczynią ze szkoły instytucję centralnie sterowaną i archaiczną”