Lex Czarnek już w Sejmie. Projekt skierowany do Biura Legislacyjnego

Rządowy projekt ustawy zwiększającej uprawnienia kuratorów i wprowadzającej ręczne sterowanie oświatą jest już w Sejmie i dziś został skierowany do Biura Legislacyjnego w celu wydania opinii. Projekt lex Czarnek – bo o nim mowa – prawdopodobnie jeszcze w grudniu trafi do pierwszego czytania.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (taka jest oficjalna nazwa projektu lex Czarnek) został przyjęty przez Radę Ministrów 16 listopada br.

Oświata pod partyjną kontrolę! Rząd przyjął “lex Czarnek” – kontrowersyjny projekt trafi do Sejmu

Dziś, 30 listopada, wpłynął do Sejmu i został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Projektowi nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego, ale to tylko kwestia czasu. Procedowanie projektu może się rozpocząć jeszcze w tym roku. Na grudzień zaplanowano dwa posiedzenia Sejmu: 43. posiedzenie trwa od 30 listopada do 2 grudnia, a następnie odbędzie się posiedzenie w dniach 14, 15,17 grudnia br.

Projekt lex Czarnek wzbudza ogromne kontrowersje, ponieważ ustawa ma przyznać kuratorom oświaty niespotykaną dotychczas władzę – będą mogli doprowadzić do odwołania dyrektora szkoły oraz uzyskają kluczową pozycję w komisjach rozstrzygających konkursy dyrektorskie. Kurator będzie także decydować o tym jakie organizacje społeczne będą mogły wejść do szkoły z zajęciami dodatkowymi.

Przeciwko projektowi lex Czarnek od wielu miesięcy protestują nauczyciele, dyrektorzy, organizacje społeczne i korporacje samorządowe. MEiN i rząd pozostają – jak widać – nieugięci.

OSKKO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik. „Zmiany uczynią ze szkoły instytucję centralnie sterowaną i archaiczną”

Młody nauczyciel wysłał listy do kilkudziesięciu parlamentarzystów ws. lex Czarnek. Na spotkanie zaprosił go minister

Wolna Szkoła wzywa do sprzeciwu wobec Lex Czarnek. Do dyrektorek i dyrektorów szkół w całej Polsce trafił specjalny list

(DK, GN)