Młody nauczyciel wysłał listy do kilkudziesięciu parlamentarzystów ws. lex Czarnek. Na spotkanie zaprosił go minister

„Należy zablokować propozycje ministra Czarnka dotyczące zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty, nałożenia na dyrektorów odpowiedzialności karnej oraz możliwości odwołania dyrektora przez kuratora (…) – apeluje m.in. do posłów i senatorów Mirosław Kozik, nauczyciel chemii z Pszczyny oraz przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP. Listy z ważnymi dla środowiska oświatowego postulatami rozesłał do kilkudziesięciu parlamentarzystów ze swojego regionu. Kilkoro odpowiedziało.

W poniedziałek 4 października Mirosław Kozik spotka się z Michałem Wójcikiem, ministrem bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Tym samym, który chce wprowadzić  do ustawy – Prawo oświatowe karę pozbawienia wolności do lat 3 za m.in. niedopełnienie przez dyrektora obowiązków “w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim”.

Przypomnijmy, że w opinii ZNP projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły.

„Jako nauczyciel, obywatel i wyborca zwracam się o natychmiastową reakcję w następujących sprawach: >> Należy natychmiast wstrzymać prace nad ustawą dotyczącą edukacji włączającej bez szerokich konsultacji społecznych. >> Należy zablokować propozycje Ministra Czarnka dotyczące zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty, nałożenia na dyrektorów odpowiedzialności karnej oraz możliwości odwołania dyrektora przez kuratora, jak również opiniowanie przez kuratorów każdej aktywności związanej z życiem szkoły np.: zajęcia otwarte, warsztaty i działania dodatkowe. >> Należy przyspieszyć prace nad wprowadzeniem nowej ustawy dotyczącej funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich”  – wylicza Kozik w swoich listach do parlamentarzystów.

„Polska edukacja powinna być sferą autonomiczną, nie skażoną niczyimi poglądami, otwartą na dialog, posługującą się naukowymi faktami, by rozróżniać indoktrynację i była otwarta na każdego człowieka, dając wszystkim uczniowi poczucie bezpieczeństwa” – podkreśla.

Kto zareagował na list nauczyciela? – W sumie wysłałem około 60 listów. Pisma trafiły do wszystkich parlamentarzystów z województwa śląskiego. W korespondencji zwróciłem uwagę na ogromne zagrożenia jakie dla polskiej oświaty niesie „lex Czarnek” – opowiada w rozmowie z Głosem Kozik.

Jakie były echa jego epistolografii? – Mam już kilka odpowiedzi. Spotkałem się z posłem Maciejem Koniecznym z Lewicy, który poparł  postulaty zawarte w liście. Na mój list zareagował też pozytywnie wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Odpowiedziała też Mirosława Nykiel z PO i jesteśmy w trakcie uzgadniania terminu spotkania. Dostałem też telefon z sekretariatu ministra Wójcika i jesteśmy umówieni na spotkanie w poniedziałek 4 października – informuje.

– W Pszczynie pisma zaniosłem osobiście. Co ciekawe – w biurze jednego z posłów pani nie wiedziała jak przyjąć dokument i czy na potwierdzeniu złożenia pisma podpisać się jako ona, czy jako poseł… – śmieje się Kozik.

O efektach spotkania nauczyciela z ministrem Wójcikiem poinformujemy w Głosie Nauczycielskim.

(JK, GN)

Fot: Mirosław Kozik/Facebook

Mirosław Kozik: Nikt nie może sobie myśleć, w tym także minister edukacji, że można zawłaszczyć edukację

ZNP przedstawił opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

Ponad 10 tysięcy osób podpisało się pod petycją ZNP ws. wstrzymania zmian w edukacji włączającej. Trwają też inne zbiórki podpisów

ZNP przedstawił opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”