ZNP przedstawił opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły.

W uzasadnieniu podnosi się, że „należy bowiem podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich”. „Takie uzasadnienie nosi wszelkie znamiona potwarzy, zniesławienia i naruszenia godności zawodu nauczyciela” – podkreśla ZNP.

Opinia podpisana przez Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP została przesłana do ministra Michała Wójcika, wnioskodawcy projektu.

Przypomnijmy, że były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie minister bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego chce wprowadzić  do ustawy – Prawo oświatowe karę pozbawienia wolności do lat 3 za m.in. niedopełnienie przez dyrektora obowiązków “w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim”.

Według polityków opozycji, przepis ten uderzy w dyrektorów, których będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej za niestosowanie się do politycznych i ideologicznych oczekiwań MEiN.

Cała opinia ZNP znajduje się tutaj. Projekt Wójcika oraz uzasadnienie dokumentu można znaleźć tutaj.

O projekcie dotyczącym kar dla dyrektorów piszemy też w najnowszym numerze Głosu Nauczycielskiego:

Minister z Solidarnej Polski chce zmiany ustawy – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia za „niedopełnienie obowiązków”

(JK, GN)

Minister z Solidarnej Polski chce zmienić ustawę – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”