Lex Czarnek w Senacie

Jeszcze w tym tygodniu komisje senackie zajmą się nowelizacją ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek. Senat ma czas do 7 grudnia br. na zajęcie stanowiska wobec tego dokumentu

Po przegłosowaniu przez Sejm lex Czarnek 4 listopada br. ustawa trafiła do Senatu. Senat może odrzucić ją w całości, wprowadzić poprawki albo przyjąć bez poprawek.

Sejm przegłosował lex Czarnek 2.0. Jeden z ministrów był przeciw

Ustawa została przekazana Senatowi 7 listopada 2022 r., co oznacza, że izba ma czas do 7 grudnia na zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Marszałek Senatu zdecydował o skierowaniu lex Czarnek do dwóch senackich komisji:
– Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
– Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Czy Lex Czarnek 2.0 otwiera furtkę do likwidacji Karty Nauczyciela w przedszkolach? Krzysztof Baszczyński: Bądźmy mądrzy przed szkodą

Komisja nauki rozpatrzy projekt na posiedzeniu zaplanowanym na 17 listopada. Komisja samorządu natomiast zajmie się lex Czarnek na posiedzeniu 22 listopada.

Jeśli Senat wprowadzi do ustawy poprawki albo wniesie o odrzucenie lex Czarnek w całości, to Sejm będzie mógł odrzucić stanowisko Senatu tylko większością bezwzględną.

“Żądamy wolnej szkoły!” Protest przeciwko lex Czarnek 2.0 przed Pałacem Prezydenckim

(PS, GN)