„Lex Tusk”. Kolejna rezygnacja naukowca z rady przy prezydencie

Wirusolog prof. Krzysztof Pyrć zrezygnował z pracy w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. „W obliczu podpisania przez Pana Prezydenta ustawy, która umożliwia niszczenie wolności i demokracji w imię interesów partyjnych, nie mogę pozostać bierny” – napisał naukowiec w specjalnym liście.

Prof. Krzysztof Pyrć jest uznanym wirusologiem i pracownikiem Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku lat zasiadał w Radzie do spraw Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

„Przez całe swoje życie starałem się kierować wartościami i brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz czyny. Wobec pandemii, niezależnie od moich osobistych przekonań i preferencji politycznych, stanąłem na pierwszej linii frontu, często mimowolnie autoryzując kontrowersyjne decyzje i niejednokrotnie ponosząc za to osobistą odpowiedzialność. Uznałem, że racja stanu jest ważniejsza od moich osobistych interesów czy poglądów. W dobrej wierze przyjąłem również prośbę o dołączenie do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej uznając, że w obliczu dramatycznej sytuacji Polskiej Służby Zdrowia oraz Nauki i Biomedycyny, brak działania jest równoznaczny z działaniem na szkodę Ojczyzny” – napisał m.in. naukowiec w liście do Andrzeja Dudy.

„Jednakże, w obliczu podpisania przez Pana Prezydenta ustawy, która umożliwia niszczenie wolności i demokracji w imię interesów partyjnych, nie mogę pozostać bierny. Drastyczne w mojej opinii złamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz postawienie racji partyjnej ponad racją stanu zmuszają mnie do podjęcia decyzji o złożeniu rezygnacji z udziału Narodowej Radzie Rozwoju” – podkreślił.

W 2020 prof. Pyrć został członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członka rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii.

Prof. Pyrć był również członkiem Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów, a także ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.

Naukowiec jest kolejną znaną osobą, która zrezygnował ze współpracą z prezydentem Dudą. W poniedziałek 29 maja z zasiadania w Narodowej Radzie Rozwoju po decyzji prezydenta zrezygnowali prof. Stanisław Mazur (rektor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Jakub Chełstowski (marszałek województwa śląskiego).

(GN)

Rektor UEK zrezygnował z zasiadania w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego

Wirusolog: trzeba myć ręce i ławki szkolne, słuchać zaleceń GIS

Zespół ds. Covid przy PAN: Zlekceważenie budowania odporności społeczeństwa grozi nawrotami pandemii