Rektor UEK zrezygnował z zasiadania w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego

Rektor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur zrezygnował z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. W liście do głowy państwa pisze, że podpisanie ustawy o powołaniu komisji ds. rosyjskich wpływów to decyzja „trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji”.

„To była jedyna słuszna decyzja, jaką mogłem podjąć” – napisał rektor UEK, publikując list otwarty w mediach społecznościowych.

„Zachowując największy szacunek dla obywateli naszego kraju, dla polskiego środowiska naukowego, zmuszony jestem poinformować o mojej decyzji o rezygnacji z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, powołanej przez Pana Prezydenta” – napisał rektor.

 

Prof. Mazur ocenił, że decyzja prezydenta o podpisaniu wspomnianej ustawy może spowodować „wielkie i trudne do przewidzenia” konsekwencje dla polskiej demokracji.

Profesor pisze, że decyzję podejmuje z żalem, ale nie może zaakceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego, które opiera się na  stabilnych instytucja państwa. „W mojej opinii ta ustawa przeczy tej logice” – kończy rektor.

Przypomnijmy, że prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji pod koniec listopada 2022. Ma ona pomagać reformować polską naukę.

„Pauperyzacja oświaty i nauki postępowała latami, a teraz, w realiach wysokiej inflacji, dramatycznie przyspieszyła. To może mieć katastrofalne konsekwencje dla Polski – ostrzegał niedawno prof. Mazur w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Podkreślił, że „gdyby statystyczny nauczyciel zarabiał dwie średnie krajowe, to by było adekwatne do wysiłku i wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy”.

(JK, GN)

Prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego. Nie ma w niej żadnej kobiety

KRASP upomina się o kobiety w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego