Lockdown w szkołach – MEiN podało szczegóły

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. Ministerstwo edukacji oceniło, że to “czasowy powrót” do nauki zdalnej. Przedszkola mają pracować na dotychczasowych zasadach

Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił całkowity lockdown w szkołach od najbliższego poniedziałku 22 marca. Wszyscy uczniowie mają przejść do nauki zdalnej na trzy tygodnie. Przypomnijmy – od poniedziałku 15 marca w czterech regionach klasy I-III przeszły na naukę hybrydową. W pozostałych województwach najmłodsi uczniowie kształcą się natomiast stacjonarnie. Jak zapowiedziano zaledwie tydzień temu, obostrzenia te miały obowiązywać do 28 marca. W rzeczywistości obowiązywały trzy dni, a rząd postanowił objąć kraj nie tyle nauką hybrydową w klasach I-III, ale edukację zdalną.

Lockdown w całym kraju. Wszyscy uczniowie mają się uczyć on-line

MEiN poinformowało dziś o szczegółach wprowadzanych w szkołach restrykcji.

“Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców” – poinformował resort edukacji.

Choć sytuacja pandemiczna jest tragiczna, a liczba zakażeń bije rekordy (dziś stwierdzono ponad 27 tys. nowych przypadków – o prawie 2 tys. więcej niż wczoraj), politycy nie zamierzają niczego zmieniać w funkcjonowaniu przedszkoli! Tak, jakby wirus wiedział, że placówek tych atakować mu nie wolno. “Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego” – odkreśliło ministerstwo edukacji.

ZNP zapytał dziś rząd, czy jakimś cudem “brytyjska mutacja koronawirusa omija przedszkola”?

„Czy brytyjska mutacja koronawirusa omija przedszkola”? ZNP interweniuje ws. placówek pracujących stacjonarnie

Ministerstwo edukacji poinformowało też, że do 11 kwietnia przedłużono kształcenie na odległość dla szkół:
* ponadpodstawowych,
* szkół dla dorosłych,
* placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, ma się odbywać na dotychczasowych zasadach.

“Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu” – czytamy w komunikacie MEiN.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Za podstawę prawną tych decyzji ministerstwo edukacji podało rozporządzenie, które nie zostało jeszcze opublikowane w “Dzienniku Ustaw”.

(PS, GN)