M. Wójcik alarmuje ws. finansów oświaty. „Wiele samorządów nie będzie stać na wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń”

„Wiele samorządów nie będzie stać na wypłatę wynagrodzeń nauczycielskich za grudzień br. oraz dodatku wyrównawczego za rok 2020. Już teraz niektóre samorządy zmuszone są zaciągać kredyty na realizację bieżących wydatków oświatowych” – alarmuje Marek Wójcik desygnowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  na współprzewodniczącego Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty i apeluje o pilne uruchomienie prac tego zespołu.

W piśmie z 26 października do Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych prosi o podjęcie w trybie pilnym działań dotyczących uruchomienia Zespołu do spraw monitorowania finansów oświaty, powołanego decyzją Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 15 września br.

Powstanie zespół do spraw monitorowania finansowania oświaty. W jego skład wejdą przedstawiciele rządu i samorządu

„Oprócz argumentów dotyczących perspektywy długookresowej, uzasadniających potrzebę uruchomienia prac tego Zespołu, są 4 dotyczące kwestii bieżących, wymagające natychmiastowej interwencji” – czytamy na stronie ZMP.

Wójcik przypomina, że w Sejmie procedowany jest projekt budżetu państwa na rok 2021, „w którym przewidziano wzrost subwencji oświatowej zaledwie o 1,9 mld złotych w stosunku do jej wysokości w roku 2020”.

„To zdecydowanie zbyt mała kwota i w żadnej mierze nie pokryje ona skutków zwiększonych wydatków samorządów terytorialnych na zadania oświatowe w 2021 roku (głównie wynikających z konieczności wdrażania wprowadzanych przez rząd podwyżek nauczycielskich). Już teraz niektóre samorządy zmuszone są zaciągać kredyty na realizację bieżących wydatków oświatowych” – czytamy.

Poza tym przedstawiciel Związku Miast Polskich argumentuje, że „wprowadzane przez rząd kolejne restrykcje w związku z pandemią COVID-19 zwiększają, a nie zmniejszają wydatki na realizację zadań oświatowych przez samorządy terytorialne (jak twierdzą przedstawiciele resortu edukacji i nauki)”. „Te dodatkowe wydatki nie są w jakikolwiek sposób samorządom refundowane” – podkreśla.

M. Wójcik wskazuje też, że w Sejmie procedowane są kolejne zmiany podatkowe, które skutkować będą dla samorządów terytorialnych wielomiliardowym ubytkiem dochodów już od roku 2021.

„W sposób znaczący pozbawi to samorządy terytorialne możliwości dofinansowania zadań oświatowych z dochodów własnych. Skala tego dofinansowania w ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrasta. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego procedują uchwalanie budżetu na rok 2021 i w wiele spośród nich nie jest w stanie zbilansować bieżących dochodów z bieżącymi wydatkami.” – czytamy w piśmie do S. Skuzy.

„W tej sytuacji liczę na Pańskie zrozumienie i skuteczne działanie. Naszym wspólnym celem, administracji rządowej i samorządowej jest bowiem nie tylko walka z COVID-19, ale także powstrzymanie krachu systemu oświaty w Polsce” – podkreślił M. Wójcik.

(JK, GN)

ZNP: W przyszłorocznym budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli!

List ZNP do MEN ws. finansowania oświaty. Związek opowiada się, za dotacją celową zgodnie z obywatelskim projektem ustawy