Powstanie zespół do spraw monitorowania finansowania oświaty. W jego skład wejdą przedstawiciele rządu i samorządu

To jedno z uzgodnień ostatniego posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego poświęconego finansowaniu zadań oświatowych w warunkach pandemii. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker, który współprzewodniczył obradom ze strony rządowej – zaproponował, by powstał nowy zespół przy ministrze finansów, który zajmie się monitorowaniem finansów oświaty. W ciągu najbliższych dwóch tygodni, jakie pozostały do kolejnej komisji wspólnej resort finansów ma wymyślić i zaproponować sposób jego działania.

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP zaproponował, by ze strony samorządowej w jego skład weszli przedstawiciele korporacji samorządowych i eksperci. Padła też propozycja, by zespół składał co kwartał sprawozdanie KWRiST. Samorządowcy chcą też zdynamizowania prac zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, który funkcjonuje od dawna, ale ostatnio spotyka się rzadko i nieregularnie.

Jak podał na swojej stronie Związek Miast Polskich szef MEN zapewnił, że widzi problemy finansowania oświaty.  Trwają rozmowy o różnych modelach finansowania oświaty, jednak wydaje się, że nie ma zgody, by radykalnie odchodzić o dzisiejszego modelu mówił podczas posiedzenia komisji wspólnej minister Dariusz Piontkowski.

(JK, GN)

Źródło: miasta.pl

Fot: MEN.gov.pl

Minister Piontkowski: Spadek liczby nauczycieli w systemie jest mniejszy niż uczniów

List ZNP do MEN ws. finansowania oświaty. Związek opowiada się, za dotacją celową zgodnie z obywatelskim projektem ustawy

Obradował zespół ds. statusu zawodowego. Krzysztof Baszczyński: O czym my rozmawiamy, gdy płoną lasy?