Obradował zespół ds. statusu zawodowego. Krzysztof Baszczyński: O czym my rozmawiamy, gdy płoną lasy?

Chcieliśmy rozmawiać o wzroście wynagrodzeń nauczycieli od 1 września, o zabezpieczeniu środków na ten cel, o bezpiecznych warunkach nauki i pracy w szkołach, ale niestety oświatowa „Solidarność” uznała, że są to tematy poboczne – tak czwartkowe spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty relacjonuje w rozmowie z Głosem Krzysztof Baszyński, wiceprezes ZG ZNP. – Byłem tym bardzo zaskoczony – dodał z żalem

Zespół ds. statusu zawodowego zebrał się po raz drugi w tym roku (pierwsze posiedzenie miało miejsce w lutym) i obradował w formie wideokonferencji.

Do obrad zespołu odniósł się na konferencji prasowej szef MEN Dariusz Piontkowski, który poinformował, że rozmowy ogniskowały się wokół modeli finansowania oświaty (MEN przedstawił aż osiem takich modeli). Dodał, że resort żadnego z tych modeli nie rekomenduje, ale są to możliwe do przedyskutowania koncepcje.

Taki temat rozmów został narzucony, choć według Krzysztofa Baszczyńskiego dyskusja o finansowaniu oświaty toczy się od pięciu lat i niestety wciąż niewiele z niej wynika. A ZNP już dawno przedstawił własny projekt w tej sprawie.

– Nawet nie otrzymaliśmy na piśmie materiałów MEN do rozmów na ten temat, choć dwukrotnie o to prosiliśmy. Poza tym uważamy, że przed 1 września powinniśmy mówić o tym czym środowisko oświatowe żyje teraz, jak się zmierzyć z obecną sytuacją wywołaną koronawirusem, o naszych propozycjach dotyczących bezpiecznego powrotu do szkół, które przesłaliśmy do premiera Morawieckiego – wskazuje w rozmowie z Głosem Nauczycielskim wiceprezes ZG ZNP. – Niestety nikt nie chciał na ten temat rozmawiać. Rozmawialiśmy o niebie, gdy płoną lasy – zaznaczył.

Bezpieczny powrót do szkół po wakacjach. Związek do premiera: Konieczne pilne działania!

Jak relacjonuje nasz rozmówca, Związkowi udało się jednak wywołać do tablicy stronę samorządową, by się dowiedzieć czy zostały zabezpieczone środki na podwyżki dla nauczycieli od 1 września. – Usłyszeliśmy od przedstawicieli korporacji samorządowych, że nie mają w swoich budżetach pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, ale kosztem innych zadań te podwyżki sfinansują. Dla nas jest to bardzo cenna informacja – podkreśla Krzysztof Baszczyński.

A co z finansowaniem oświaty? – Minister przedstawił warianty, ale z pełną odpowiedzialnością powiem, że w większości my je znamy już od czterech-pięciu lat. Oczywiście się do nich merytorycznie odniesiemy jak to już wiele razy robiliśmy. Zresztą wśród tych wariantów pojawiła się też nasza inicjatywa, którą złożyliśmy w Sejmie jako projekt obywatelski i która jest po pierwszym czytaniu. Chodzi tutaj o przejęcie finansowania wynagrodzeń nauczycieli przez budżet państwa – tłumaczy wiceprezes ZG ZNP.

Nie wiadomo kiedy dojdzie do kolejnego posiedzenia zespołu. Krzysztof Baszczyński zwrócił uwagę, że ZNP trudno jest jednak artykułować bieżące problemy środowiska oświatowego, bo jego przedstawiciele nie są zapraszani do Sejmu, nawet na spotkania w formie wideokonferencji.

Związek wydał oficjalny komunikat po czwartkowym posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego. Zdaniem ZNP dzisiaj należy rozmawiać o:

>> zapewnieniu bezpiecznych warunków kształcenia w szkołach i placówkach w okresie zagrożenia epidemicznego, w tym wprowadzeniu do obowiązujących przepisów regulacji uprawniającej dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w tej sprawie ZNP skierował stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego),

>> potrzebie doskonalenia kształcenia w formie zdalnej (ZNP przekazał ministrowi edukacji stanowisko w tej kwestii),

>> uzgodnieniu rozporządzenia płacowego nauczycieli zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (ZNP domagał się m. in. 10-procentowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego),

>> braku środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br., co potwierdzają samorządy.

Pełny komunikat ZNP można znaleźć tutaj.

W spotkaniu zespołu (w formie wideokonferencji) wzięli udział ze strony ZNP: Krzysztof Baszczyński, Urszula Woźniak, Adam Młynarski, Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Krzysztof Lisowski.

(JK, GN)

MEN przeciwko testom dla nauczycieli, ale za kontynuowaniem prac nad zmianami w Karcie

Oburzający incydent w Sejmie! 5 minut i odbierają głos! Tak potraktowali inicjatywę w sprawie wynagrodzeń nauczycieli!

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza: Co znajdziesz w projekcie ZNP?

Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Ponad 1 tys. zł więcej dla dyplomowanego. Projekt ZNP