Małopolski ZNP złożył kwiaty na grobach Józefa Piłsudskiego i Stanisława Nowaka

W przeddzień Święta Wojska Polskiego przedstawiciele ZNP złożyli kwiaty na grobie Józefa Piłsudskiego oraz na mogile Stanisława Nowaka, założyciela i pierwszego prezesa ZNP. To symboliczne przypomnienie o związkach marszałka ze środowiskiem nauczycielskim oraz oddanie hołdu bohaterom wydarzeń sprzed 100 lat, wśród których było wielu nauczycieli

Aby uczcić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, delegacja Okręgu Małopolskiego ZNP złożyła 13 sierpnia 2020 r. kwiaty na grobie Stanisława Nowaka – założyciela i pierwszego prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także bliskiego współpracownika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przypomnijmy – ta legendarna dla Związku postać spoczęła na Krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Delegacja ZNP udała się następnie na Wawel, gdzie złożyła wieniec „Związek Nauczycielstwa Polskiego w hołdzie Marszałkowi swojemu honorowemu członkowi w 100 rocznicę zwycięstwa pod Warszawą”, przy grobie Józefa Piłsudskiego – honorowego członka ZNP.

– Uważamy, że trzeba upamiętnić marszałka Piłsudskiego, który był honorowym członkiem ZNP, a jego małżonka do końca życia należała do ZNP. Wśród najbliższych współpracowników marszałka było wielu związkowców, jak choćby Julian Smulikowski. Istnieją ścisłe historyczne związki między naszą organizacją a marszałkiem Piłsudskim. Uznaliśmy więc, że należy rozpocząć tradycję składania wieńców na Wawelu – powiedział „Głosowi” Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP.

ZNP zależy też na upamiętnieniu nauczycieli walczących w wojnie 1920 r. oraz wszystkich, którzy wsparli wysiłek młodego państwa polskiego dla wywalczenia i obrony swojej niepodległości. – Związki między Legionami a ZNP są bardzo ścisłe. Można przypomnieć choćby inicjatywę nauczycieli galicyjskich, kiedy to Stanisław Nowak zainicjował opodatkowanie się nauczycieli na rzecz Legionów. Wielu wybitnych legionistów nosiło w kieszeni munduru książeczki Związku Nauczycieli Szkół Ludowych, czyli poprzednika ZNP. Należy o tym przypominać i edukować młode pokolenie – podkreślił prezes Boroń.

W skład delegacji ZNP weszli: Arkadiusz Boroń – prezes Okręgu Małopolskiego ZNP, Tomasz Wilczyński – Wiceprezes Okręgu Małopolskiego ZNP i Prezes Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście, Beata Bartusik – Waśniowska – Sekretarz Okregu Małopolskiego ZNP wraz z przedstawicielkami Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela.

O historii ZNP i wkładzie członków Związku w odzyskanie przez Polskę niepodległości pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Głosu”.

Wojna 1920. Gen. Bolesław Popowicz i inni członkowie Związku w wojnie polsko-bolszewickiej

Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych mobilizował społeczeństwo polskie do walki z najeźdźcą ze Wschodu.

Ojczyzna w potrzebie! Sto lat temu Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami

Założyciele i przywódcy ZNP byli w bliskich relacjach z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Od wielu lat działali z nim w konspiracji PPS-owskiej, należeli do grona zaufanych współpracowników. Jak m.in. Julian Smulikowski czy Ksawery Prauss. W maju 1921 r. Józef Piłsudski został honorowym członkiem Związku.

Marszałek Józef Piłsudski, honorowy członek ZNP. 152. rocznica urodzin twórcy Niepodległej

(PS, GN)