Matura 2020 r. W piątek koniec zajęć dla uczniów ostatnich klas liceów i techników

W piątek, 24 kwietnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z epidemią koronawirusa nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć. Podczas nich tegorocznym absolwentom byłyby wręczane świadectwa.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z obecną sytuacją każda szkoła powinna określić tryb i terminy odbioru świadectw przez absolwentów.

Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualnie w sposób ustalony przez dyrektora szkoły. Muszą być przy tym zachowane zasady bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który ją ukończył, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo. W prowadzonej przez szkołę ewidencji odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu. Pełnoletni absolwent potwierdza podpisem odbiór dokumentu.

Ze względu na obecną sytuację, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie.

„Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” – czytamy w komunikacie MEN.

Jak podkreśla MEN, w obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci dokumentu papierowego. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

(JK, GN)

KPRM: Decyzja w sprawie kalendarza szkolnego zostanie ogłoszona w piątek

Minister Piontkowski: Egzaminy możliwe w czerwcu