Matura 2022. W czwartek abiturienci mierzyli się z matematyką. CKE opublikowała już arkusz egzaminacyjny

W czwartek blisko 290 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników mierzyło się z królową nauk. Matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godz. 9:00, a o 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz egzaminacyjny.

Maturzyści dostali 170 minut na rozwiązania 35 zadań. Najwyżej punktowane zdanie nt. 35 (za 5 punktów) dotyczyło funkcji kwadratowych.

Inne, niżej punktowane zadania otwarte dotyczyły między innymi zbiorów, trójkątów równoramiennych, nierówności, ciągów arytmetycznych.

28 zadań stanowiły zadania zamknięte, każde za jeden punkt. Siedem zadań było otwartych. Łącznie do zdobycia maturzyści mieli 45 punktów.

Cały arkusz CKE jest dostępny tutaj

Egzamin z matematyki niósł za sobą sporo zmian związanych z okresem pandemicznym i zdalnym nauczaniem. Część materiału została okrojona, forma egzaminu również uległa małej modyfikacji.

Na maturze z matematyki 2022 zmniejszona została liczba punktów do zdobycia, z 50 do 45. Zmieniła się także sama liczba zadań otwartych – została zredukowana z 9 do 7.

Ze względu na nową punktację, do zdania matury z matematyki potrzeba tylko 14 punktów, czyli należało rozwiązać poprawnie połowę zadań zamkniętych.

Ponadto do najważniejszych zmian na maturze 2022 z matematyki należy zaliczyć usunięcie z zakresu materiału zagadnień dotyczących brył obrotowych, wartości odwrotnie proporcjonalnych oraz błędu bezwzględnego i względnego.

W środę 4 maja maturzyści pisali egzamin z języka polskiego. Trzeci maturalny dzień będzie należał do języków obcych – 6 maja najwięcej zdających przystąpi do egzaminu z języka angielskiego.

W ubiegłym roku egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach – 96 proc., w technikach – 93 proc.), z matematyki – 84 proc. (w liceach 88 proc., a w technikach – 77 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 94 proc. (liceach 96 proc., a w technikach – 92 proc.).

(JK, GN)

„Pan Tadeusz” oraz „Noce i dnie” na maturze z języka polskiego. CKE opublikowała arkusze (aktualizacja)

Trzy, dwa, jeden… start! Rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Na początek – język polski