Matura 2023. Podwyżki dla egzaminatorów z języka polskiego i języka obcego

Nie prawie 39 zł, ale ponad 48 zł brutto otrzyma polonista za sprawdzenie arkusza z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Na podwyżkę mogą też liczyć nauczyciele języków obcych nowożytnych

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów. Znalazły się w nim nowe stawki wynagradzania dla egzaminatorów sprawdzających arkusze z nowej matury, do której młodzież przystąpi w 2023 r. Niestety nie wszystkich. Podwyżkę przewidziano dla egzaminatorów z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Jeśli chodzi o część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. To 38,99 zł brutto. Ministerstwo edukacji zaproponowało w projekcie rozporządzenia podwyższenie stawki do 1,15 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, czyli do 48,58 zł brutto.

W przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,386 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, tj. 16,30 zł brutto. Projekt zakłada podwyższenie tej stawki do 0,5 proc., czyli do 21,12 zł brutto.

Nowe stawki wynagrodzenia są odpowiedzią na protesty polonistów i egzaminatorów przeciwko nowej maturze, do której uczniowie przystąpią w 2023 r. „Tegoroczny i przyszłoroczny rocznik są szczególnie pokrzywdzone reformą oświaty oraz długotrwałym, zdalnym nauczaniem. Nie zgadzamy się na absurdalne ocenianie prac pisemnych z języka polskiego” – podkreślił m.in. Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021, jeden z autorów petycji – manifestu „o ludzki wymiar nowej matury z języka polskiego, czyli murem za maturzystami (albo głową w mur)”. Podobnych inicjatyw jest dużo więcej. Kolejni egzaminatorzy deklarowali też, że w tym roku nie zgłoszą się do sprawdzania arkuszy. To ich forma protestu zarówno przeciwko nowym zasadom obowiązującym na maturze jak i przeciwko dodatkowej pracy, jaką musieliby wykonać podczas sprawdzania arkuszy.

Już prawie 25 tysięcy podpisów zebrała grupa polonistów pod petycją do CKE ws. matury 2023

Ministerstwo edukacji w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przyznało, że nowa matura oznacza więcej pracy dla nauczycieli i egzaminatorów.

„Wśród kluczowych założeń przyjętych na etapie opracowywania reformy strukturalnej i programowej systemu oświaty (w 2017 r.) było zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego, ze wszystkich przedmiotów, na każdym poziomie. Są przedmioty, w których liczba zadań otwartych będzie zdecydowanie większa niż w arkuszach stosowanych obecnie, przez co sprawdzenie i ocenienie rozwiązań tych zadań będzie wymagać znacznie więcej pracy ze strony egzaminatora. Dotyczy to przede wszystkim arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w dotychczasowej formule egzaminator sprawdzał i oceniał rozwiązania ok. 10 zadań otwartych, jak również wypracowanie o
długości co najmniej 250 wyrazów. W arkuszu w nowej formule egzaminator sprawdzi i oceni ok. 15 zadań otwartych oraz wypracowanie o długości co najmniej 400 wyrazów

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na egzaminie starej formule egzaminator sprawdzał wypowiedź pisemną o długości 80–130 wyrazów. W arkuszu w nowej formule egzaminator oceni ok. 15 zadań otwartych oraz wypowiedź pisemną o długości 100–150 wyrazów.

Według danych MEiN, w 2023 r. do egzaminu maturalnego przystąpi ok. 290 tys. absolwentów, z czego egzamin w nowej formule (Formuła 2023) będzie zdawało ok. 170 tys. absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących. Oznacza to, że konieczne będzie sprawdzenie ok. 374 tys. arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i z języka obcego na poziomie podstawowym w Formule 2023.

W 2024 r. do egzaminu maturalnego przystąpi ok. 310 tys. absolwentów (z 2024 r.) czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Wszyscy absolwenci z 2024 r. rozwiążą arkusz w Formule 2023. Oznacza to, że konieczne będzie sprawdzenie ok. 728 750 arkuszy z języka polskiego i z języka obcego na poziomie podstawowym w Formule 2023.

W związku z tym, w 2023 r. MEiN przeznaczy na wynagrodzenie egzaminatorów dodatkowo 3,7 mln zł, a w 2024 r. – 7,2 mln zł.

(PS, GN)